Har Trollhättan fått ett auktoritärt styre?

Jag kan bara konstatera att frågan är dåligt beredd av Peter Eriksson och den styrande minoriteten, menar debattören.

ANNONS
|

Vid måndagens möte med kommunfullmäktige behandlades frågan om renovering av Centralköket på Håjum. Innan frågan kom upp på fullmäktige hade frågan beretts av kommunstyrelsen den 15 mars. Styrelsen beslutade föreslå att ”kommunfullmäktige beslutade att genomföra färdigprojektering och byggnation”.

Enligt gällande ägardirektiv ska Kraftstaden fastigheter AB inhämta moderbolagets godkännande innan investeringar över 50 miljoner kronor påbörjas. Kraftstadens investeringsbegäran behandlades av moderbolaget Trollhättans stadshus AB den 23 mars. Beslut: ”Styrelsen beslutar att godkänna Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB:s investeringsbegäran avseende ombyggnad av produktionskök Håjum inom en investeringsram om totalt 86,0 miljoner kronor. Investeringen förutsätter att bolagets borgensram höjs vilket förutsätter separat beslut i kommunfullmäktige”.

ANNONS

När Kraftstadens styrelse behandlar frågan om byggstart den 24 mars konstaterar styrelsen att den av staden beställda investeringen inte ryms inom beviljad borgensram. Det finns alltså inga pengar att betala bygget för om inte borgensramen höjs eller att pengar tillskjuts på annat sätt. För att inte riskera att försena projektet beslutade styrelsen att påbörja viss projekteringen. Noteras bör att båda styrelserna var eniga i sina beslut.

På måndagskvällen föreslog undertecknad, som ordförande i Kraftstaden fastigheter AB, ett tillägg till fullmäktige - att kommunfullmäktige beslutar att garantera Kraftstaden fastigheter AB kommunal borgen för projektet. Mot detta vände sig den styrande minoriteten som en man/kvinna, ivrigt påhejade av sitt stödparti Sverigedemokraterna, och röstade ner tilläggsförslaget.

Jag kan bara konstatera att frågan är dåligt beredd av Peter Eriksson och den styrande minoriteten. Vad som gör mig mer bekymrad är att flera av ledamöterna på ”Peters sida” som deltagit vid TSABs och/eller Kraftstadens styrelsemöte röstade emot. Är jag snäll så kan man skylla på att ”sidan” är ovana med att ta ansvar. Tyvärr tror jag mer på att man stöttar en auktoritär ledare som inte är mogen sin uppgift.

Stenåke Kjell (S)

ANNONS