Har oppositionen i Trollhättan inget annat att komma med än lögner och svartmålningar? Det undrar debattören.
Har oppositionen i Trollhättan inget annat att komma med än lögner och svartmålningar? Det undrar debattören. Bild: JESSICA GOW

Hellre röda rosor än blå dunster

Har oppositionen i Trollhättan inget annat att komma med än lögner och svartmålningar? Det undrar debattören.

ANNONS
|

Svar till: ”Trollhättan behöver en nystart 2022!

Jag hoppas att du har läst fel i sin jakt på fakta, för om du far med osanningar för att vinna billiga politiska poänger är det ytterst allvarligt. Har oppositionen i Trollhättan inget annat att komma med än lögner och svartmålningar?

Fakta: Arbetslösheten i Trollhättan sjunker, särskilt bland utrikes födda, och i maj 2022 låg den på 9,2 procent (16–64 år) varav 6,4 procent i olika program. Jag vet inte hur du har kommit fram till att 25 procent av invånarna i staden inte försörjer sig själva, men då måste du räkna med pensionärer, studenter, utbytesstudenter, gymnasieelever och långtidssjukskrivna. Menar du att en sjukskriven person ska belastas för att inte arbeta?

ANNONS

Lägg där till att arbetslösheten är lägre än INNAN Saab-krisen och att försörjningsstöden ligger under 2020 års nivåer. Skatteintäkterna till kommunen blev många gånger högre än SKR:S beräkningar eftersom långt fler kommit i arbete, jämfört med deras prognos. Skulle du säga att det är en dålig utveckling?

Fakta: Du har rätt i att en tredjedel av eleverna inte gick ut skolan med behörighet till gymnasiet, och det är ett problem. Å andra sidan är 83,9 procent av eleverna behöriga till ett yrkesprogram (2021). Jag har dock svårt att se hur lösningen på problemet skulle vara att lägga mindre pengar i sin budget på skolan, för det var vad ni gjorde. Vilken tur att den inte vann.

Sen skriver du inte hur ni ska få upp betygen. Vi socialdemokrater vill anställa fler lärare, höja deras löner och erbjuda läxhjälp utanför ordinarie skoltid. Utöver det vill vi även anställa fler elevresurser och utöka elevhälsan. Det är svårt att göra det om man skär ned på skolan till förmån för skattesänkningar – precis som du förespråkar.

Fakta: Du hänvisar också till Brottsförebyggande rådet, bra, för då hade du kunnat läsa att brottsligheten sjunker i Trollhättan. Men det nämner du inte. Den upplevda otryggheten är ett gift för samhället och det tar vi socialdemokrater på allvar. Vi har flera förslag, som bättre belysning och fler övervakningskameror i staden, som skulle göra situationen bättre. Men det handlar också om vilka signaler vi politiker skickar till befolkningen. När du skriver att allt är fara å färde och svartmålar kommunen; tror du att fler känner sig trygga i Trollhättan då?

ANNONS

Gå inte på oppositionens lögner och villfarelser. Det går bra för Trollhättan och mycket kan bli ännu bättre, men då krävs investeringar i vår välfärd och trygghet. Hellre röda rosor än blå dunster! Rösta (S) 11 september!

Elliot Blixt

ordförande SSU Trollhättan

ANNONS