Hjälpen syftar till att människor ska kunna återvända hem när allt lugnat ner sig

Replik på "Är det fortfarande fullt i Sverige SD?".

ANNONS

PL verkar inte kunna skilja på migrationspolitik och flyktinghjälp. Det som nu händer i Ukraina är en mycket speciell händelse inte så långt från vår egen gräns. Sverigedemokraterna har alltid värnat hjälp till människor i svår utsatt situation. Om möjlighet finns ska sådan ges i närområdet för att kunna hjälpa så många som möjligt och att göra det enkelt att återvända hem så snart det är möjligt. Vilket säkert är vad som önskas av de flesta med flyktingskäl. Om man är det minsta intresserad av att veta vad Sverigedemokraterna står i denna fråga kan man försöka läsa på Sverigedemokraternas hemsida eller åtminstone försöka lyssna någon gång när Jimmie Åkesson framför detta i media.

ANNONS

Detta ger alltid en bättre information och mycket mer saklig verklighetsnära information än att dra egna felaktiga slutsatser. Sverigedemokraterna har tagit avstånd från den migrationspolitik som bedrivits av sittande regering och föregående som varit inriktad på ekonomiska flyktingar utan flyktingskäl vilket även FN medgivit är den största andelen av senare års asylsökande. Detta har medfört att vi idag har ett mycket stort antal människor som efter avslag illegalt uppehåller sig i landet. Det har medfört att närmare 700 000 personer idag lever i Sverige utan att kunna försörja sig själva. Ett liv som knappast kan anses vara värdigt, men utan utbildning är det inte lätt att bli en del av Sverige. Det är inte heller möjligt att på längre sikt bedriva en sådan politik. Det har skapat ett stort antal utanförskapsområden som idag lever med stora problem och med kriminella verksamheter.

Det kan inte vara en hemlighet för någon som nån gång öppnar en dagstidning. Antalet skjutningar och sprängningar slår hela tiden nya rekord. Antalet våldtäkter ligger i världstopp. Sverigedemokraterna säger att det inte är ett samhälle vi vill ha och vi upplever inte heller att svenskarna vill ha ett sådant samhälle. Vi säger också att vi först ska hjälpa våra egna, och det finns tyvärr många som skulle behöva mycket mer hjälp än vad som ges och detta gäller speciellt många av våra äldre som byggt vårt land. Men vi ska självklart även hjälpa människorna i Ukraina som upplever en mycket svår tid. Men hjälpen som vi vill ge ska syfta till att när allt har lugnat ner sig så ska dessa människor kunna återvända hem vilket vi är övertygade om att de allra flesta har som sin högsta önskan att kunna göra eftersom vi tror att de älskar sitt Ukraina lika mycket som vi älskar Sverige och även då kommer Sverigedemokraterna att stå redo att hjälpa till.

ANNONS

Lasse Henriksen

Mari Bergh

Monica Tenberg

Erland Larsson

Tony Brantberg

Sverigedemokraterna Trollhättan

ANNONS