Hög tid för vården att samarbeta

Pandemin har inneburit att många operationer och behandlingar i sjukvården har fått skjutas upp. I april väntade över en halv miljon svenskar på specialistvård, enligt SKR:s databas väntetider i vården. 182 000 av patienterna hade väntat längre än vad vårdgarantin utlovar.

ANNONS
|

I Västra Götaland väntade 27 248 patienter i kö på operation. 51 procent av dem har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin. Det är stora utmaningar som regionen nu har framför sig att arbeta bort de vårdköer som har förlängts av pandemin. Både regionens sjukhus och landets privata vårdgivare behövs. En studie från det oberoende analysföretaget Sirona, på Vårdföretagarnas uppdrag, visar att kostnaden per operation är lägre hos privata vårdgivare än på regionernas sjukhus. Regionerna kan därmed få fler operationer för pengarna hos privata vårdgivare. På så sätt kan fler väntande patienter få vård.

Jämförelsestudien är gjord i tre regioner och vi har analyserat två områden som berör många patienter – höftprotesoperationer och grå starr. Studien visar att om regionerna nyttjar privata vårdgivare kan uppemot 50 procent fler höftprotespatienter få sina operationer, för samma kostnad. Skillnaderna blir än större om vi ser till gråstarrsoperationer. Många fler patienter kan få sina vårdbehov mötta om regionen tar stöd av privata vårdgivare.

ANNONS

Bakom varje siffra finns en människa som får sin livskvalitet påverkad av att vänta på operation. I en patientundersökning som gjorts av Capio beskriver väntande ortopediska patienter sina besvär som ökad smärta, svårt att röra sig och problem med att sova. Samtidigt finns en förståelse hos patienterna för pandemins påverkan. När så många blir så svårt sjuka måste den som har störst behov prioriteras först. Vårdbehov som inte kan vänta måste gå före. Men det är nu viktigt att regionen snabbt tar sig an den uppskjutna vården och använder de statliga resurser som regeringen tillför så klokt som möjligt.

Resultatet i Vårdföretagarnas studie indikerar att regionerna får mer vård för pengarna om de anlitar externa vårdgivare än om operationerna sker på deras egna sjukhus. På så sätt kan också fler patienter få den vård som de väntar på. Samtidigt som akutsjukhusens personal får välbehövlig avlastning.

Vi uppmanar regionledningen till dialog med de privata vårdgivarna om vad de kan bistå med, så att hela sjukvårdssystemet används optimalt. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra.

Karin Liljeblad

Näringspolitisk expert sjukvård, Vårdföretagarna

ANNONS