Hoppas på gott samarbete i nämnden med kloka beslut

Habiliteringsersättningen kommer att höjas 2023, menar debattören.

ANNONS
|

Replik på ”Lögnerna från M fortsätter”.

Nu vill jag gör klart en gång för alla för er, Lena Hulth (S) och Mussa Selim (S), att vi moderater inte alls ljuger gällande habiliteringsersättningen. Den kommer att höjas 2023.

Det stämmer att ni lämnade ett initiativärende i oktober om en permanent höjning till 120 kronor/dag. Men det gjorde ni först efter att SD hade haft sin motion uppe i kommunstyrelsen där man begärde en återremiss för att klarlägga frågan kring om man kunde höja ersättningen utan att tappa det statliga bidraget. För där fick vi uppenbarligen fel information när motionen var uppe i omsorgsnämnden under våren 2022.

ANNONS

Er permanenta höjning fanns med i er budget med 1,7 miljoner för 2023. Nu har vi från M, C och KD valt att höja denna ersättning ytterligare och i vår budget har vi lagt 2,5 miljoner. Att sedan SD valde att stödja vår budget gör ju att de som verkligen är i behov av habiliteringsersättningen får ytterligare lite mer pengar att röra sig med. Det hoppas jag ni uppskattar också.

Nu hoppas jag på ett gott samarbete i nämnden under denna mandatperiod där vi kommer fram till kloka beslut som gagnar våra omsorgstagare!

Annicka Johansson (M)

Ordförande i omsorgsnämnden

ANNONS