Hur kan de anse att jag inte har rätt till information?

Replik på Trollhättans stads och Marie Uls svar: "Hon jobbar inte inne i verksamheten", TTELA 20 maj.

ANNONS
|

Anser Trollhättans stad och Marie Uls att jag efter dessa år inte är inne i verksamheten och inte har rätt att få den information som mitt och mina kollegers yrke behöver när det gäller coronapandemi eller smitta som går under Smittskyddslagen? Detta är en allmänfarlig smitta!

Jag blir väldigt fundersam när jag läser detta att inte Trollhättans stad och Marie Uls har koll på vem eller vilka som tillhör och vem eller vilka som är inne i de olika  verksamheterna.

Nu har jag på grund av detta fått stänga min verksamhet under flera veckor för att försäkra mig om att ingen smitta finns i kliniken eller hos mig. Detta kan bli förödande för mina patienter/kunder.

ANNONS

Det måste framkomma var smittan finns för boendes, vårdpersonalens och anhörigas skull – det är väl en viktig del i att smittan inte förs vidare.

Jag började år 1985 i Trollhättans stad inom vården och arbetade där till 2010 då  jag efter min utbildning till kvalificerad medicinsk fotvårdsterapeut  med kompetens diabetes, sårvård etcetera, vilket är en gedigen ett och ett halvt års utbildning på yrkeshögskola som Göteborgs stad erbjuder och som krävs för att få arbeta med fotvård på remiss inom VG-regionen samt vårdcentraler. Blev kvar på halvtid vård och halvtid som fotvårdare på Nordängen.

Efter två år revs det gamla "annexet" för nybyggnation och jag började då med att åka till de olika boenden inom Trollhättans stad: Klockaregården tills de avvecklade, Stavregården, Tallbacken bland annat "Älvan" samt Blåvingens hus.

Jag har under åren haft avtal med bland annat Lextorps vårdcentral där Blåvingens boende är listade och under fyra år nu har jag behandlat de som bor där med eller utan remiss. Men i februari fick jag även där på omvägar höra att pandemin kommit in. Vare sig enhetschef eller sköterskor hade kontaktat mig för denna information utan jag fick detta bekräftat av en undersköterska när jag ringde och frågade.

Inga lappar eller annan information fanns eller att det var besöksförbud! Efter några veckor fanns en liten lapp uppe att man skulle ringa avdelningen först. Mitt beslut blev då att säga upp avtalet med Lextorps vårdcentral med att utföra fotvård på Blåvingen. Arbetade på i min klinik med försiktighet och ville inför varje besök veta om de kände sig friska. De som hade hemtjänst och kom till mig antingen med personal eller färdtjänst frågade jag om smitta fanns i hemtjänst eller på tillhörande boende.

ANNONS

Sedan kom då på ryktesvägar igen att nu har Nordängen covid-19 och mycket riktigt fick jag detta bekräftat från Nordängen. Våra liv är värdefulla.

Aina/Aina´s Fothälsa

ANNONS