cannabis
Jag minns spice-epidemin, där ungdomar över hela världen skadades från bruket av syntetiska rusmedel framställda för att efterlikna ruset från cannabis, menar Johan Svensson, narkotikapolitisk debattör. Bild: Markus Schreiber

Hur kriminalisering av konsumtion av cannabis skulle skydda barn är en gåta

Rusmedlet finns överallt i Sverige, billigt och tillgängligt dygnet runt. Utan åldersgränser eller kontroll av preparatets innehåll eller styrka, menar Johan Svensson, narkotikapolitisk debattör.

ANNONS
|

Replik på ”Mer liberal syn på cannabis drabbar barn och unga”.

Författarna argumenterar mot sig själva då FN:s barnkonvention säger att barn ska skyddas från konsumtion och handel av narkotika. Alltså den svarta marknad som är resultatet av den repressiva narkotikapolitik lobbynätverket NPC förespråkar och som i årtionden finansierat kriminella och våldsamma gäng. Rusmedlet finns överallt i Sverige, billigt och tillgängligt dygnet runt. Utan åldersgränser eller kontroll av preparatets innehåll eller styrka.

Jag minns spice-epidemin, där ungdomar över hela världen skadades från bruket av syntetiska rusmedel framställda för att efterlikna ruset från cannabis. Eller lungskadorna från bruket av e-cigaretter 2019, som berodde på illegala THC-patroner.

ANNONS

Dödsfall och skador hos barn och ungdomar över hela världen går hand i hand med kriminaliseringen av cannabis. Inte liberaliseringen. Det finns ännu inget registrerat dödsfall från en akut överdos av cannabis. Jag har i tio år bett nykterhetsrörelsen styrka kriminaliseringens påstådda nytta i forskning. De har ännu inte lyckats.

Redan innan legaliseringen i Kanada använde många föräldrar cannabis. Ökade rapporteringar av intag hos barn kan vara en effekt av att föräldrar inte längre riskerar straff eller att deras barn omhändertas. Efter legaliseringen 2018 har den svarta marknaden minskat med 70-90 procent beroende på hur man räknar, och bruket av cannabis hos ungdomar har inte ökat.

Hur kriminaliseringen av konsumtion och innehav av cannabis skulle skydda barn är en gåta. Föräldrar och vårdnadshavare bör grunda sina beslut på nyanserad och modern kunskap, inte osakliga argument från lobbyister.

Johan Svensson,

narkotikapolitisk debattör

ANNONS