sverigedemokraterna Björn Söder på Sverigedemokraterna landsdagar i Västerås
Den här gången sattes inga moskéer i brand, men partiet basunerade ut sitt rasistiska budskap att man hotar med att riva moskéer, menar debattören. Bild: Anna Tärnhuvud

Hur ställer sig SD i Trollhättan till Åkessons utspel?

Jimmie Åkessons och hans partivänner står med sträckta armar i luften och gungar till den nationalistiska musiken. Deras gester för onekligen minnet till 30-talets Tyskland, menar debattören.

ANNONS
|

I augusti 1993 samlades en grupp sverigedemokrater i Trollhättan för att lyssna på den högerextrema gruppen Ultima Thule. Efter några timmar bestämde de sig för att kasta in en brandbomb i stadens moské. Branden förstörde hela moskén och mediekanaler över hela världen rapporterade om den växande rasismen och nazismen i Sverige. Trettio år senare, i november 2023, samlas andra sverigedemokrater i Västerås för att återigen lyssna på Ultima Thule när de i helgen spelade live på partiets landsdagar.

Den här gången sattes inga moskéer i brand, men partiet basunerade ut sitt rasistiska budskap att man hotar med att riva moskéer. Jimmie Åkesson - som blev medlem i Sverigedemokraterna bara ett år efter moskébranden - syns nu på videor från spelningen där han och hans partivänner står med sträckta armar i luften och gungar till den nationalistiska musiken. Deras gester för onekligen minnet till 30-talets Tyskland.

ANNONS

Sverigedemokraternas retorik blir mer och mer aggressiv för varje dag som går. Den historielöshet, omdömeslöshet och skamlöshet som partiet ger uttryck för ger mig kalla kårar. Inte bara vill man sätta 13-åringar i fängelse och införa angiverilagar, utan nu säger man sig också vilja riva moskéer och förbjuda religiösa symboler som halvmånar och minareter.

Det kan inte gå någon obemärkt förbi vad Sverigedemokraternas syfte och agenda är. Partiet grundades av nazister och anhängare till vitmaktrörelsen. Bomberjackorna och de renrakade huvudena är visserligen borta, men under deras dyra kostymer döljer sig inget annat än rent och skärt hat. Hur förklarar man annars att Björn Söder som uttryckt att samer, judar och muslimer inte kan vara svenskar får vara kvar i partiet?

Faktum är att media rapporterar om hur unga muslimer känner sig förföljda, hotade och ovälkomna i Sverige till följd av den ökade rasismen. Enligt Sverigedemokraterna har de nu heller ingen rätt till sina gudstjänstlokaler och ska inte få ge uttryck för sin religiösa identitet eftersom det inte passar in i Sverigedemokraternas världsbild. Sverigedemokraterna drar alla muslimer över en kam och ökar splittringen. Det verkar dessutom som att partiets utspel om koranbränningar och nu att riva moskéer försvårar och försenar ett svenskt inträde i Nato.

ANNONS

Vi socialdemokrater har sagt det tidigare och säger det igen: Sverigedemokraterna är en säkerhetsrisk för Sverige. Jag undrar hur Sverigedemokraterna i Trollhättan ställer sig till Åkessons utspel. Hur ser framtiden ut för stadens moské om de får bestämma? Har Trollhättans muslimer rätt att utöva sin tro, eller ska Sverigedemokraternas främlingsfientliga agenda sätta stopp för deras religionsfrihet?

Elliot Blixt (S)

Ledamot i kommunfullmäktige

ANNONS