ett hem för alla
Den nuvarande förhandlingsordningen måste reformeras om, då jag anser att hyresgästen förtjänar valfrihet i förhandlingsordningen, menar Shorsh Ali, Ett hem för alla. Bild: Jonatan Gernes

Hyresgästföreningens monopol måste avskaffas

Är Hyresgästföreningen en organisation för oss hyresgäster? Den frågan bör ställas när din hyresavi för januari 2024 ska betalas, menar skribenten Shorsh Ali, Ett hem för alla.

ANNONS
|

Hyresförhandlingarna 2023 är ytterligare ett år där Hyresgästföreningen och fastighetsägarna inte kan enas, och där avståndet mellan parterna blir allt längre.

"Enligt hyresgästföreningen finns det just nu 35 förhandlingar som strandat, bland annat i Stockholm, Vänersborg, Karlshamn, Gotland och Umeå. Det är ovanligt många, menar Hyresgästföreningen".

Den nuvarande förhandlingsordningen måste reformeras om, då jag anser att hyresgästen förtjänar valfrihet i förhandlingsordningen. Det finns flera anledningar till att reformera om förhandlingsordningen. En majoritet av Sveriges hyresgäster är inte medlemmar i Hyresgästföreningen, och det är en organisation som allt mer ifrågasätts för sin opartiskhet? De starka historiska kopplingarna till Socialdemokraterna har vi tydligt sett i flera valrörelser, då man anklagat Sverigedemokraterna för att vilja införa marknadshyror som visat sig vara felaktiga.

ANNONS

Hyressättningsavgift, en avgift som delar Sverige i två delar. Det är en avgift som innebär att varje hyresgäst betalar tolv kronor varje månad på sin hyresavi, och det gäller även dig som inte är medlem i Hyresgästföreningen. Det är enligt mig en tvångsavgift där Sverige sticker ut på den internationella kartan. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i alla år tydligt visat att en röst på S,V är en röst för Hyresgästföreningen.

Kristdemokraterna och Centerpartiets väljare förtjänar att höra om man stödjer hyresgästföreningens monopolställning, eller om man tror på den fria marknaden. Jag tror inte på monopol, jag tror att Sveriges hyresgäster förtjänar en friare marknad. Hyresgästföreningens monopol måste avskaffas, och nya reformer ges plats för framtidens utmaningar.

Shorsh Ali,

Ett hem för alla

ANNONS