deponin / tippen vid Glösemosse
Det är starten på åtta års skytteltrafik när den gamla tippen vid Glösemosse ska täckas med 600.000 ton odefinierade massor, menar Henrik Johansson. Bild: Stefan Bennhage

I höst kommer tung trafik rulla genom Lindveden för att tippa

Vad har Trollhättans kommun emot Lindveden, Sjuntorp, Upphärad och dess invånare? frågar sig Henrik Johansson.

ANNONS
|

Vad har Trollhättans kommun emot Lindveden, Sjuntorp, Upphärad och dess invånare? Från och med i höst ska tung trafik börja rulla frekvent genom Lindvedens samhälle. Det är starten på åtta års skytteltrafik när den gamla tippen vid Glösemosse ska täckas med 600.000 ton odefinierade massor.

Redan att denna tipp kom till stånd för 75 år sedan är en skandal i sig. Men på den tiden fanns inte samma kunskap som i dag vad gäller föroreningar och annan påverkan av miljön runtomkring.

Fler försök har gjorts tidigare att få dumpa varierande typer av massor men efter överklaganden har tillstånd dragits tillbaka då konsekvensanalysen varit bristfällig. Inget där har i stort förändrats. Man vill helt enkelt transportera, tippa skräpmassor och tjäna pengar.

ANNONS

Att Trollhättan som stad då återigen stödjer ett liknande äskande från en ny aktör utan större förändringar än att en duk ska täcka den gamla deponin är ytterst förvånande. Kommer denna duk att hålla inom överskådlig tid? Den klarar inte ens enligt ansökan att det blir beväxning på ytskiktet. Då förstör rötterna duken. Ska området alltså i framtiden krattas eller ogräsbekämpas för att förhindra beväxning och ska vi leva med ett månlandskap på denna enorma yta för all framtid.

Detta om själva deponin. Men lika illa om inte värre är den tunga trafik som under åtta år ska rulla bort och fram på en väg som redan i dag är livsfarlig att beträda till fots eller med cykel och moped. Det finns helt enkelt ingen vägren alls för dessa trafikanter. Cykelbanan från Sjuntorp slutar som väl de flesta känner till nånstans på mitten och därefter tar äventyret, eller den ”ryska rouletten” vid tills man når stadens cykelbanor.

Jag är själv nödgad att gå sträckor på denna väg dagligen och hoppar i diket med jämna mellanrum för att klara mig från att bli påkörd. I anständighetens namn är väl detta det första man åtgärdar innan tung skytteltrafik släpps på. Eller är det viktigare med vägbulor i centrum och fladdermöss i kanalen än cykelbanor på landet. Även landsortsbor dör när de blir påkörda av lastbilar.

ANNONS

Jag efterlyser någon politiker med kompetens som kan hjälpa oss i denna frågan. Inkompetens och tyckande har vi fått nog av.

Henrik Johansson,

Dikeshoppande flanör

LÄS MER:Cykelväg till Trollhättan kan ta ännu längre tid att bygga

LÄS MER:Länsstyrelsen ger tillstånd för att täcka deponin i Trollhättan

Svar direkt:

För oss i politiken är det centralt att samtliga områden i landsbygd såväl som innerstad får en juste chans att utvecklas. I var och en av områdena finns olika utmaningar. I Lindveden är deponin en sådan. Ända sedan 60-talet har tippen på Lindveden varit ett dåligt samvete för Trollhättans stad. Någon gång under 80-talet stängdes bommar och verksamheten upphörde över en natt. Att stänga en deponi på det sättet idag är ett grovt miljöbrott. I själva fallet skulle en sådan stängning aldrig bli möjligt med dagens kompetens och rådande lagstiftning på området. De åtgärder som idag krävs för att avveckla en tipp handlar om just täckning och därtill tillhörande, långsiktiga mätningar.

Med stöd av ett privat initiativ och Ragn-Sells verkar vi nu för att få den täckt. Från Trollhättans stad och politikens sida är vi både lättade och positivt inställda till att täckningen nu kan bli verklighet och minska regngenomträning med 90 procent på platsen och detta utan att skattebetalaren själv behöver ta hela notan. Trollhättans stad kommer genom miljökontoret ha tillsynsansvar för tippen framöver och genomföra mätningar.

ANNONS

Värt att notera är också att massorna som är tänkta för platsen inte är odefinierade utan fullt ändamålsenliga massor, som invånare kan beträda utan fara för hälsan, till skillnad från idag. Idag syns vassa föremål på platsen tillsammans med helt eller delvis exponerade miljögifter vilket gör att boende i närområdet inte får, kan eller vill beträda området. Efter täckning möjliggörs platsen för andra tänkbara ändamål såsom solpaneler, pulkabacke eller promenadsträcka. Så bara detta blir ett lyft i sig för Lindvedens samhälle, hoppas vi!

Värdefullt för projektet är också de dammar som kommer att angöras i anslutning till deponin. De möjliggör inte bara en värdefull och kontinuerlig mätdatabas utan också en god möjlighet att, vid ett eventuellt värsta scenario, där läckage uppstår, spärra av och begränsa att miljögifter sprids. Denna möjlighet saknas också idag.

Duken som används för täckning är klassad enligt branschstandarder och avsedd för ändamålet deponitäckning. Dock klarar den inte rotsystem från träd och sly, varför ett betydande lager av massor, 600 000 ton, kommer att krävas på platsen. Därtill har utövaren också ett ansvar att hålla rent från växtlighet. Om utövaren brister på denna punkt kan Trollhättans stad vid miljötillsyn påpeka att egenkontroll brister och vite kan bli möjlig påföljd.

ANNONS

Inför ansökan har trafikmätningar utmed sträckan genomförts. Idag kör cirka 2800 fordon/dygn på sträckan. Man estimerar att täckningen av deponin innebär 17 ytterligare fordonsrörelser per dygn på sträckan. En generell tumregel är att cirka 200 fordon ytterligare/dygn behöver tillkomma för att en kännbar skillnad ska uppfattas. Med detta sagt så vet vi att sträckan inte är helt fri från problem idag. Vår förhoppning är att täckning av deponin ska minska onödiga trafikflöden från slussbygget och i den bästa av världar kan också denna satsning ytterligare ge oss argument mot Trafikverket att påskynda projektering och genomförande av sista sträckan från Sjuntorp. En sträcka som Trafikverket nu menar ska vara färdigställd 2029. Från politiskt håll har vi varit tydliga med att det är alldeles för långt bort för en kommun som har höga ambitioner inom omställning och ökad andel cykling.

Vi jobbar på! Och vårt absoluta fokus är att bidra till något som är bättre än gårdagen på platsen i Lindveden!

Jennie Bergius Eriksson

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

comments

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS