Järnvägsrondellen och Bangårdsgatan, vid Resecentrum i Trollhättan
Äldre som av ålder behöver få komma till en toalett och kissa och därefter kunna fortsätta resan har en liten vägslinga skapats med namnet ”kiss&drive”. Rätt betydelse eller? frågar sig signaturen. Bild: TTELA

I vägslingan ”kiss&drive” tänker kanske planerarna på de äldre?

Äldre som av ålder behöver få komma till en toalett och kissa och därefter kunna fortsätta resan har en liten vägslinga skapats med namnet ”kiss&drive”. Rätt betydelse eller? frågar sig signaturen.

ANNONS
|

På förekommen anledning har jag läst alla handlingar till planprogrammet för Resecentrum och del av Tingvalla på stadens hemsida. Efter några handlingar så infinner sig känslan av disharmoni mellan utredningarna, stadens sammanställningar, stadens beslut och verkligheten.

Här är några av disharmonierna:

*En och samma geografiska plats beskrivs att ligga norr om järnvägen och i en utredning öster om.

*Trafiken på Drottninggatan och Kungsgatan anges gå i öst-västlig riktning. Vinkelrätt mot gatornas riktning.

*Det trendiga modeordet kontext, förekommer flera gånger. Men vad betyder detta ord i de texter där det använts?

*I utredningen om luftens kvalité sägs att år 2040 blir Gärdhemsvägen hårt påverkad av den nya bebyggelsen utmed gatan med fem till tiovåningars byggnader, men kartorna visar att det är Tingvallavägen som drabbas.

ANNONS

*Skrällebergsvägen kallas för Skrällebergsgatan och Elviusgatan för Elviusvägen. Finns det fler liknande?

En av konsulterna har tänkt på oss lite äldre, som av ålder eller sjukdom lite oftare behöver få komma till en toalett och kissa och därefter kunna fortsätta resan, och därför på en kartbild skapat en liten vägslinga med namnet ”kiss&drive”. Rätt betydelse eller?

Utöver dessa ovan nämnda disharmonier finns det några stavfel som eventuellt kan ändra textens betydelse.

Det kan ju konstateras att konsulterna inte har kontrollerat sina texter. Stadens tjänstemän och politiker verkar inte ha utfört någon kontroll av utredningarna. Av denna anledning finns det goda grunder för att i några fall ifrågasätta konsulternas resultat, beräkningar och förslag. Då infinner sig frågan om det lagda och beslutade förslaget till planprogram verkligen innehåller rättvisande styrningar för framtida detaljplaner. Nej, snarare tvärtom.

Du Trollhättans stad, du borde tillfälligt stoppa hela projektet. Låta ansvariga politiker och tjänstemän kontrollera utredningarna, skicka tillbaka dem till konsulterna för rättning av texter, beräkningar och förslag. Och därefter skriva om handlingarna som berörs av utredningarna och fatta nytt beslut om planprogrammet för Resecentrum och del av Tingvalla. Dina instruktioner för projektarbeten borde uppdateras med hur de ska beställa, hantera och kontrollera konsulters arbeten på olika sätt, inte minst att språket ska vara svenska.

ANNONS

Skattebetalare och pensionär

ANNONS