fri hyressättning Fastighetsägarna
I stället för en byggboom ser vi en byggkris som liknar den på 90-talet, menar Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna GFR. Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Inför fri hyressättning för nybyggda hyresbostäder

Trots en stark efterfrågan på arbetskraft hos många företag i Trollhättan och Vänersborg hänger inte bostadsmarknaden med, menar Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna GFR.

ANNONS
|

En fungerande bostadsmarknad är nyckeln för fler jobb och ökad tillväxt. Hyresrättens framtid och förutsättning till fortsatt existens är då avgörande för möjlighet till tillväxt.

Trots en stark efterfrågan på arbetskraft hos många företag i Trollhättan och Vänersborg hänger inte bostadsmarknaden med. I stället för en byggboom ser vi en byggkris som liknar den på 90-talet.

Krisen gör att vi bygger långt färre bostäder än vad som är nödvändigt och att byggsektorn för lång tid framåt riskerar tappa kompetens som blir svår och dyr att ersätta. På vissa håll närs förhoppningarna om att kommande räntesänkningar kommer göra läget bättre och att det snart vänder. Men det är tyvärr inte någon kortsiktig konjunktursvacka vi ser, utan en total nedfrysning av bostadsbyggandet. Det är inget som vare sig enstaka räntesänkningar eller kostsamma byggsubventioner kommer att kunna ändra på.

ANNONS

Det är uppenbart att vi, precis som Produktivitetskommissionen uttrycker det, har kommit till vägs ände i bostadspolitiken. Det räcker inte längre att lappa och laga i det befintliga systemet utan det krävs ett helhetsgrepp.

Den inriktningen bygger bland annat på förenklade byggregler, snabbare tillståndsprocesser, ökad tillgång på byggbar mark samt att kommunerna tillämpar nationella regler på samma sätt. Och inte minst att nya, innovativa sätt att skapa fler bostäder uppmuntras och inte förhindras av ett föråldrat och stelbent regelverk för produktion av nya hyreslägenheter som kullkastar samhällsnyttiga investeringar i fler bostäder.

Vi på Fastighetsägarna föreslår ett moderniserat regelverk för friare hyressättning i nyproduktion som säkrar hyresgästens behov av trygghet, besittningsrätt och starkt konsumentskydd. Men förutsättningarna för att uppnå lönsamhet i nybyggnation behöver förbättras. Fastighetsägaren måste kunna räkna med en hyresutveckling som går i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen för att vara trygg i att investeringskalkylen verkligen går ihop. Det skulle innebära tydliga och stabila förutsättningar för såväl hyresvärd som hyresgäst och utgår från vad den senare är villig att betala för sitt boende.

Bostadspolitiken behöver en högre prioritering, som möjliggörare för fler jobb och ökad tillväxt. Ett sammanhållet reformpaket med enklare regler, snabbare processer och en friare hyressättning är vägen till en bostadsmarknad med fler hyresbostäder.

ANNONS

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

ANNONS