Invånarnas väl är viktigare än val

Replik Svar på "Valfrihet och förtroende saknas helt hos sossarna!".

ANNONS

Jag har svarat dig, Johannes Johansson (M), och flera av dina partikamrater, såväl via TTELA som vid politiska möten, flera gånger. Men eftersom du fortsätter att fråga ska jag vara ytterst tydlig:

• Det har aldrig fattats något beslut om att införa kyld mat för att spara pengar. Att påståendet upprepas gång efter annan gör det inte mera sant.

• Valfrihet är inte att få en varm (eller ljummen som gäller för dem som ligger sist i distributionskedjan) maträtt per dag från en meny som någon annan bestämt och vid en tidpunkt som ytterligare någon annan bestämt. Det är så det ser ut i dag. Med kyld mat erbjuds ett stort antal rätter att välja på och maten kan ätas vid valfri tidpunkt. Den som behöver hjälp med att färdigställa maten, lägga till eventuella tillbehör och servera den kommer att få det även framöver. Hjälp kommer självklart också att finnas för att beställa vilka maträtter som önskas.

ANNONS

• Det är inte jag som påstår att maten vid dagens distribution inte håller värmen och förlorar näringsvärden. Det gör köksansvariga i staden, det vill säga dina chefer, Johannes Johansson.

• Det är inget tvång att få sin mat via kommunen. Det står var och en fritt att välja mat från valfri producent. Kall eller varm. Skillnaden är att den inte distribueras via kommunen, men det finns självklart andra distributörer att välja på.

• Moderaterna i Trollhättan röstade för nybyggnation av ett storkök i staden, vars syfte är att producera kyld mat.

Det är uppenbart att all den energi som moderater i Trollhättan just nu lägger på att skriva insändare mera handlar om att vinna val än att förbättra för stadens invånare. Moderaterna, både nationellt och lokalt, har sagt nej till varje reform som Socialdemokraterna föreslagit, såväl historiskt som i nutid.

Inom omsorgen i Trollhättan står vi inför förändringar. Det handlar om ny- och ombyggnation av boenden, om att använda modern teknik för att förbättra för såväl omsorgstagare som personal. Det handlar om stora satsningar som vi i majoriteten vill göra för att stärka kompetensen, förbättra möjligheterna för omsorgstagare i hemtjänsten till ökat inflytande och omfördela tid hos personalen för att ge ökat utrymme för mer insatser av social och pedagogisk art. Det pågår arbete med att se över vilken typ av boenden vi behöver i framtiden och tillgodose allas önskemål, såväl vad gäller placering av boenden och inriktning för dessa.

ANNONS

För oss i majoriteten är det lika viktigt att de äldre som levt stora delar av sitt liv på Sylte, Lextorp och Kronogården får leva sina sista år nära hemmiljön som det är för boende på landsbygd, i centrum eller på västra sidan älven. Det är en, av många, frågor som skiljer oss från stadens moderater.

Med detta avslutar jag denna debatt på insändarplats med dig, Johannes Johansson (M). Mitt erbjudande om att träffas står kvar och detta erbjudande gäller även andra som vill ha fortsatt debatt. Jag är alltid tillgänglig via telefon eller mejl, för den som vill prata, komma med förslag eller kritik.

Lena Hult (S)

Ordförande omsorgsnämnden Trollhättan

ANNONS