Överväg kollektiva bestraffningar, uttrycker signaturen.
Överväg kollektiva bestraffningar, uttrycker signaturen. Bild: Christian Flodin

Isolera och begränsa service och kontakt med busarna

Överväg kollektiva bestraffningar, uttrycker signaturen.

ANNONS

Genom sina våldshandlingar och bränder väljer busarna ett alternativt samhälle utanför "vårt normala" samhälles värderingar.

Isolera och begränsa då all service och kontakt med busarna och deras närmaste, familjer och grannar med flera. Överväg kollektiva bestraffningar. Bland busarnas närmaste finns nog vetskapen om vad de håller på med.

Skapa då genom begränsningar för alla inblandade i busarnas omgivning och åstadkom förhoppningsvis ett inre tryck, irritation och krav från de som finns i busarnas närmaste omgivning. Krav och regler från "vårt samhälle" struntar tydligen busarna i.

Kejsarens nya kläder

ANNONS