Ja, vem röstar på Centern och Annie Lööf idag?

Replik Svar till ”Vem röstar på Centern”, 27 december.

ANNONS
|

Partiledarna Gunnar Hedlund, Torbjörn Fälldin och Maud Olofsson stod för TAN-skalan (traditionell, auktoritär, nationalistisk) och djupt förankrad i den svenska landsbygden. Centern idag med Annie Lööf står längst till höger av alla partier/partiledare i Sveriges riksdag och i GAL-skalan (grön, alternativ, libertariansk) är Annie Lööf den totala motsatsen till Centerns tidigare partiledare. Hur kunde detta hända? Annie – bonddotter, utbildad jurist, 2006 för mångäktenskap, F-skattsedel till alla vid födseln, 2012 kritiserad för sina vidlyftiga jul/spritfester.

Bilderberggruppen (BBG) startades för 64 år sedan i Holland. Medlemmarna i BBG är världens mest förmögna eller personer med stor makt som kan hålla tyst, lyssna och lyda då inget får komma ut från mötena. Världens då rikaste David Rockefeller yttrade år 1990” Supernationell suveränitet och världsbank är att föredra framför nationella statsregeringar.” BBG vill även att NATO ska vara FN:s världsarmé. År 2017 var Annie Lööf en av de inbjudna till BBG:s hemliga möte.

ANNONS

Ett mycket stort frågetecken är Annie Lööf i medlemskap i det globala nätverket Trilaterala Kommissionen (TK) som grundades på 1970-talet av Henry Kissinger (hjärnan och anstiftaren bakom störtandet av Chiles folkvalde president Allende) samt David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski där syftet är att främja samarbetet mellan världens miljardärer och maktpersoner inom politik, media och ekonomi. Kommissionen tillåter ingen insyn i verksamheten, mötena är hemliga och vad som beslutas rapporteras inte till medierna! I kommissionens manifest läser man ”mer måtta i demokratin, bråka inte med statsmakterna, fri rörlighet över gränserna, nationalism måste till varje pris svartmålas och motarbetas, samt att TK vill ha ett samhälle där globala banker och multinationella företag styr den ekonomiska politiken.

Annie Lööf behöver aldrig bekymra sig för pensionen?

Birger Schlaug, före detta språkrör i MP skriver om TK: ”att vara medlem i denna privata elit-organisationen gör Annie Lööf högst olämplig som både statsminister och minister, det är extremt dåligt omdöme av Annie.” En undran: Röstar småbrukare på landsbygden fortfarande på Centern eller varifrån får Centern sina röster idag? Är Centern en lämplig samarbetspartner till Socialdemokraterna?

En gång i tiden C-väljare

ANNONS