Bilavgaser
Jämförelsen haltar med människans utandningsluft av koldioxid och syre samt bilarnas förbränning av så kallade fossila bränslen, menar skribenten. Bild: Håkon Mosvold

Jorden sänks av koldioxid från fossil förbränning

Jämförelsen haltar med människans utandningsluft av koldioxid och syre samt bilarnas förbränning av så kallade fossila bränslen, menar skribenten.

ANNONS
|

Replik på ”I vår demokratiska värld respekterar vi åsiktsfrihet” och ”Självklart vet jag att koldioxid behövs – ni behöver inte dumförklara mig” som handlar om människans utandning respektive bilars utsläpp.

Bilars förbränningsmotorer avger kolgaserna: kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2). Människans utandning innehåller kolgasen: koldioxid. Bilar förbränner (i huvudsak) fossilt kol vilket ger, i varierande grad, restgaserna kolmonoxid och koldioxid. Människans utandning innehåller en större mängd koldioxid än inandningsluften eftersom kroppen tar upp syre och avger koldioxid som bildas i ämnesomsättning i kroppens celler.

Inandningsluften innehåller cirka 0,04 procent koldioxid och cirka 21 procent syre och utandningsluften cirka 4 procent koldioxid respektive cirka 16 procent syre. Bilarna (fordon), med förbränningsmotor, och dess koldioxid-ursprung är i huvudsak en restgas vid förbränning av så kallade fossila bränslen. Människan (och alla djur som andas syre) har i dess utandningsluft ett innehåll av koldioxid vilket inte har något med förbränning av fossil att göra (inte heller förbränning av biomassa). Jämförelsen haltar avsevärt.

ANNONS

Tycker också det är på sin plats att klargöra skillnaden i att förbränna biomassa och fossil. Biomassa är massa som i huvudsak utgörs av till exempel skog (växter). Fossil är främst olja som utan människans inblandning aldrig skulle komma till förbränning (med några få undantag som ytliga oljedepåer (som skulle kunna antändas av till exempel blixtnedslag) och gas som läcker ur jordskorpan). Båda har koldioxid som restgas vid förbränning. Men ursprunget är här avgörande.

Fossil är ett 'bränsle' som är lagrat i jorden i miljoner år medan biomassa är något som ingår i jordens 'naturliga kretslopp'. Det tar cirka fem år för 'jorden' att återmagasinera koldioxid - om det nu endast handlade om förbränning av biomassa.

Det som sänker jordens förmåga att ”återuppta” koldioxid är främst, tillägget koldioxid från fossil förbränning.

Nils-G Nordlundh

ANNONS