Kan inte rå för pandemin

Replik Svar på: Biblioparodi

ANNONS

Det stämmer inte att Vänersborgs bibliotek hade ”nästan helstängt” under pandemin. Tvärtom, till skillnad från många andra kommuner hade vi ordinarie öppettider på våra samtliga fyra bibliotek, med undantag under fyra dagar vid jul då samtliga bibliotek nationellt uppmanades att stänga. Vi hade däremot, under ett antal månader då pandemin var som svårast, inte hela huvudbibliotekets ordinarie yta öppen men alla kunde komma dit och ta del av medieutbudet. Vi har även haft utökad service med hemleveranser av böcker för de som tillhör riskgrupper. En pandemi är ingenting som vi kunnat råda över och biblioteken i Vänersborg har konstant anpassat verksamheterna för att försöka tillgodose kommuninvånarnas behov på ett säkert sätt, både för besökarna själva och för bibliotekspersonalen.

ANNONS

Det är mycket tråkigt att höra ett missnöje kring omständigheterna av ombyggnationen av huvudbiblioteket när vi i bibliotekspersonalen just nu sliter för fullt i sommarvärmen med att packa ner, flytta och på andra sätt förbereda inför ombyggnationen i Vänersborgs centrum. Flera av oss har med kort varsel till och med skjutit på semestrarna för att möjliggöra förberedandet inför ett nytt bibliotek på bästa sätt. Det är många parter involverade i beslutsfattande, planering och utförande i en sådan här stor ombyggnation och det må vara lätt som utomstående att döma om man inte känner till alla omständigheter som efter åratal slutligen lett till förverkligandet av ett nytt bibliotek i Vänersborgs centrum. Vi är många som väntat länge på detta glada besked. Kommuninvånarna kommer att få ett modernt bibliotek som lyfter fram det lokala. Det kommer att ha en relevant verksamhet anpassad efter dagens önskemål och behov, vilket invånarna själva fått chans att uttrycka under planeringsfasen.

Ombyggnationen medför tills vidare att alla är välkomna till biblioteket i Vargön som har utökade öppettider. Övriga bibliotek i Frändefors och Brålanda öppnar i mitten av augusti. Om det sker förändringar i utökad biblioteksservice senare i år kommer vi att informera om det. Resultatet av ett nytt fantastiskt bibliotek i Vänersborgs centrum för första gången på nästan 50 år kommer dock att vara väl värd väntan!

ANNONS

Varmt välkomna till det nya biblioteket nästa år!

Ann Dahlman, enhetschef för Biblioteken i Vänersborg

ANNONS