FN:s återkommande varningssignaler om klimatförändringarnas förödande konsekvenser måste tas på stort allvar om de katastrofala följderna ska kunna undvikas, skriver debattörerna.
FN:s återkommande varningssignaler om klimatförändringarnas förödande konsekvenser måste tas på stort allvar om de katastrofala följderna ska kunna undvikas, skriver debattörerna. Bild: Pexels

Klimatomställning för gröna jobb och hållbar utveckling

FN:s återkommande varningssignaler om klimatförändringarnas förödande konsekvenser måste tas på stort allvar om de katastrofala följderna ska kunna undvikas, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Vi ser redan nu hur dessa förändringar påverkar människors liv och hälsa. Klimat- och miljöpolitiken skapar dessutom en möjlighet för Sverige att skapa nya gröna jobb och därmed stärka välfärden.

Hela världens länder och ekonomier måste ställa om. Klimatomställningen måste dock ske på ett rättvist sätt så att den som orsakar mer skada också betalar mer för att bidra. Individuella omställningar är viktiga, men den största omställningen behöver ske i produktionsleden och i näringslivet. Svenskt näringsliv är just nu inne i ett intensivt omställningsarbete som också stimuleras av den S-ledda regeringen, som under de senaste mandatperioderna satt klimat- och miljöfrågorna i starkt fokus. Regeringens satsningar har möjliggjort en grön industriell revolution, såsom fossilfritt stål, elbilar och batterifabriker. Takten måste fortsätta öka. Satsningar på gröna tekniker, digitalisering och arbetskraftens omställning och utbildning är de förutsättningar som behövs här hemma, men vi ska också driva på EU och andra länder.

ANNONS

Vår ambition är att se till att Sverige blir ett rikare land tack vare omställningen. En förutsättning för det är säkrad egen energiförsörjning. Ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi, förnybara och fossilfria drivmedel och utveckling av ny teknik är viktiga delar i arbetet. Utvecklingen och omställningen måste också gå hand i hand med skyddet av värdefulla naturresurser till gagn för både friluftsliv och den biologiska mångfalden.

Regionalpolitiskt ska regionen vara föregångare i klimat- och miljöarbetet. Därför vill vi fokusera på följande:

• Öka andelen fossilfria energislag för att bidra till att nå klimatmålen senast 2045

• Arbetet med klimatlöften inom ramen för med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer ska fortsätta och även involvera näringslivets aktörer

• Koldioxidbudgetens vägledande mål för utsläppsminskningar ska fokuseras.

• Regionen ska bidra till den biologiska mångfalden bland annat genom samarbete mellan Botaniska Trädgården och Göteborgs universitet

• Intensifierat gränsöverskridande samarbete inom Norden och Europa för ett hav i balans

• Klimatanpassningsarbetet integreras i samband med all investeringsplanering

• Energieffektiviseringsarbetet ska fortsätta och andelen investeringarna i solceller ska öka i samband med fastighetsinvesteringar

• Etablera ett centrum för utveckling av fossilfria och förnybara drivmedel för att påskynda omställningen av transportsektorn

För oss socialdemokrater är hållbar och rättvis klimatpolitik en del av vår välfärdspolitik. Vi tittar framåt mot framtidens hållbara lösningar som både säkrar livet och mänskligheten, samt skapar nya gröna jobb och utvecklingsförutsättningar. I valet den 11 september bestämmer du om vi ska få möjlighet att fortsätta vårt arbete. Vi vet att både Sverige och Västra Götaland kan bättre!

ANNONS

Bijan Zainali (S)

Oppositionsregionråd

Christer Ahlén (S)

Gruppledare i Miljönämnden

ANNONS