Snabbaste sättet idag att öka vår framtida energiproduktion är havsbaserad vindkraft och solenergi, menar debattörer.
Snabbaste sättet idag att öka vår framtida energiproduktion är havsbaserad vindkraft och solenergi, menar debattörer. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Klimatsmart istället för slit och släng!

Snabbaste sättet idag att öka vår framtida energiproduktion är havsbaserad vindkraft och solenergi, menar debattörer.

ANNONS

För att kunna lämna över vår värld till kommande generationer måste vi bli mer klimatsmarta. Att se allt i ett hållbart kretsloppstänk och att bruka istället för att förbruka. Det ställer krav inom många områden, inte minst kring vår framtida energiförsörjning. Då kan vi bara konstatera att kärnkraften, förutom att den är dubbelt så dyr, inte följer ett kretsloppstänk. Ett radioaktivt restavfall ska tas om hand som inte går att återvinna och som definitivt kommer påverka framtida generationer.

När kärnkraftsolyckan inträffar innebär det förutom en uppenbar naturkatastrof, även kostnader som i slutänden hamnar på oss skattebetalare. Nu tänker den inbitne kärnkraftskramaren att batterier också påverkar vår natur men här finns en avgörande skillnad; Lithium kan återbrukas, det kan inte kärnkraftsavfall.

ANNONS

Man tänker också kanske att riksdagen fattat beslut om att en eventuell olycka ska bekostas av ägaren av anläggningen. Här har ägarkoncerner redan garderat upp och bildat separata bolag som i den stund som olyckan sker så går bolaget i konkurs om kostnaden överstiger ett visst belopp.

Redan idag trots höga elpriser måste ägare till kärnkraftverk i Frankrike och Tyskland ge ekonomiska tillskott för den löpande driften, det är idag inte marknadsmässigt hållbart. Snabbaste sättet idag att öka vår framtida energiproduktion är havsbaserad vindkraft och solenergi som inte skickar klimaträkning till framtida generationer.

Mats Andersson,

gruppledare och kandidat Centerpartiet i Vänersborg

Anders Dahlberg,

riksdagskandidat Centerpartiet i Fyrbodal

ANNONS