Kommentar till krav som SD ställer i broschyr

Nio av kraven handlar om äldreomsorg, vägunderhåll och skola och är bara partiskiljande på marginalen, menar skribenten.

ANNONS
|

Vänersborgarna har fått SD:s kommunala valbroschyr i brevlådan. I den ställer partiet 16 krav. Nio av kraven handlar om äldreomsorg, vägunderhåll och skola och är bara partiskiljande på marginalen medan de övriga sju handlar om invandring och invandrare. Invandringen, och endast den, är ju orsaken till partiets existens och jag vill gärna kommentera de sju punkterna.

Partiet vill i den frågan verka för

- ”Att asylslussen på Restad gård avvecklas”. Varför Migrationsverket ska lägga ner sin verksamhet i just Vänersborg, flytta den någon annanstans och göra ett antal vänersborgare arbetslösa finns det inga rationella skäl för. Vi bör vara rädda om de arbetsplatser som finns i kommunen!

ANNONS

- ”Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända”. Sker redan på asylslussen och i SFI-undervisningen. Men naturligtvis kan det bli bättre, precis som allting annat.

- ”Att införa en förberedelseskola för nyanlända elever skild från ordinarie skolgång”. Sker redan nu på Välkomsten på Tärnan. Svenska lärs väl för övrigt bäst i kontakt med svenskar.

- ”Att säga nej till migrationsverket när det vill tvångsplacera nyanlända i kommunen”. Vad partiet menar med ”tvångsplacering” är svårt att förstå. Menar man att man inte ska tvinga nyanlända att åka till Vänersborg (hur ser man då på kommunen, är den så förfärlig?) eller menar man att kommunen ska kunna säga nej till nyanlända (de där vill vi inte ha här, skicka några bättre, eller helst inga alls?)

- ”Att avskaffa skattefinansierad modersmålsundervisning”. Den pedagogiska forskningen har visat att kunskap i modersmålet underlättar inlärningen av andra ämnen, också svenska. Förslaget får nog anses kontraproduktivt om partiet vill främja integration.

- ”Att införa läkarintyg för specialkost”. På kommunens skolor serveras dagligen alternativa rätter. Förutom muslimer, som väl är måltavlan, så finns till exempel vegetarianer och veganer. Dessutom elever som inte tål vissa rätter. Dyrt förslag och är det detta vi ska använda läkarna till?

- ”Att höja språkkraven för anställda inom all omsorgsverksamhet”. Ingen som är emot, såvitt jag vet. Dessutom: varför vill så få svenskspråkiga jobba inom omsorgen?

ANNONS

Vem kan då tänkas rösta på Sverigedemokraterna i kommunvalet i Vänersborg? Jo, den som inte gillar invandrare, särskilt muslimer, och som dessutom vill göra det krångligast möjligt för invandrare att leva i Vänersborg. För dem är Sverigedemokraterna partiet! Vi andra har bättre alternativ!

Håkan Andersson

Öxnered Vänersborg

ANNONS