Kommunledningen saknar ekonomisk kompetens

Socialdemokraterna i Trollhättan redovisar på sin Facebooksida ”sanningen” om kommunens ekonomi.

ANNONS
|

Bland dem som gillar inlägget finner vi tunga politiker som Åkerlund, Hanson (s), Foldemark (v), Sundström (s) och Ljungqvist (s).

Inlägget påstår att skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder är 122 688 kronor per invånare plus drygt 33 000 i likvida medel. Som källa anges kommunens årsredovisning, men årsredovisningen visar att tillgångarna är 246 000 och skulderna 178 000. Rätt räknat är nettot 68 000 och inte 122 688. Personen som räknat har förmodligen valt att inte räkna med kortfristiga skulder. Tillgångar på 14,5 miljarder och långsiktiga skulder på 7,3 miljarder blir nämligen drygt 122 000 kronor netto.

Men att miniräknaren kommer fram till 122 688 kronor betyder inte att det är korrekt. I bokföring ska tillgångar och skulder balansera. Om vi plockar bort kortfristiga skulder måste vi alltså minska tillgångssidan med motsvarande belopp. Det blir ett nollsummespel och nettot blir 68 000 per person oavsett hur vi räknar. Någon kan dock invända att nettot egentligen är ytterligare något lägre eftersom till exempel pensionsskulden inte är medräknad.

ANNONS

Men varifrån kommer de extra 33 000 per person i tillgångar eller två miljarder totalt, som påstås finnas som likvida medel? Årsredovisningen visar bara 221 miljoner. Osäker över att ett så tokigt belopp gillas av ledande vänsterpolitiker kontaktade jag en person insatt i kommunens ekonomi. Vi kom fram till att vad som förmodligen avses är 2,0 miljarder i ”finansiella anläggningstillgångar”, som är pengar kommunen lånat ut till företag som inte ägs av kommunen. Dessa redovisas givetvis på tillgångssidan och är inga 33 000 extra. Hur kan man ens tro att kommunen har två miljarder som inte redovisas bland tillgångarna?

Trollhättans ledande vänsterpolitiker gillar alltså ett inlägg på Socialdemokraternas officiella Facebooksida, som innehåller befängda beräkningar och påståenden. Jag är varken ekonom, politiker eller insatt i kommunens ekonomi. Hur kommer det sig då att jag, som är oinsatt, direkt anar ugglor i mossen medan ledande vänsterpolitiker, som är arvoderade för att vara insatta, köper tokerierna rakt av? Det hade räckt med en enda kritiskt tänkande person för att inlägget skulle raderats i tysthet. Dessutom är inlägget befängt på så vis att det egentligen inte spelar så stor roll hur stora tillgångar man har. Vad som är avgörande är om man kan hantera räntorna, något som varje villaägare vet.

ANNONS

Det är uppenbart att vänstern i Trollhättan saknar förståelse och känsla för kommunal ekonomi. Trollhätteborna, som Åkerlund satt i skuld, är inte fria. Det krävs en ny kommunledning med ekonomisk kompetens för att städa upp efter Åkerlund när räntorna stiger.

Dag Kihlman

ANNONS