Konspirationer, vacciner och masshypnos

Moralisk kompetens kräver förmåga att diskutera andra åsikter än de politiskt korrekta istället för att använda olika invektiv i syfte att förminska och förlöjliga människor som framför en avvikande åsikt.

ANNONS
|

I CIA: s arkiv finns ett dokument från 70-talet som gick ut till tidningsbyråer och uppmanade dem att använda ordet konspirationsteoretiker på dem som ifrågasatte mordutredningen på president JF Kennedy som mördades 1963. Denna misskrediteringsterm används flitigt i dag och förhindrar därmed samtal och debatt.

Det krävs mod att bilda sig en egen åsikt. Risken är stor att hamna i ett masshypnotiskt tillstånd där individen ger upp sin självmedvetenhet och agerar utifrån oförnuft och impulser i stället för rationellt tänkande.

Globalisten Soros säger rakt ut att Coronapandemin är ett bra tillfälle att avancera globalismen eftersom folk nu är rädda och desorienterade.

ANNONS

Nu skrämmer man med Deltavarianten trots att det har stått att läsa i svenska tidningar att denna variant är mindre farlig men mer smittsam. Fd vd:n och chefsforskaren på Pfizer Dr Yeadon säger att den mest avvikande varianten är 99, 7% identisk med originalet. Vaccin och påfyllnadsvaccin behövs inte. Han säger att vaccinationerna är ett extremt farligt spel.

Vaccinsamordnaren ondgör sig över de ovaccinerade och använder flitigt CIA:s misskrediteringsterm. Han säger att det är självklart att vaccinforskare runt om i världen kan det här tusen gånger bättre än alla konspirationsteoretiker på sociala medier.

Åtskilliga vaccinforskare och erfarna läkare världen över har larmat om faran med de nödgodkända genpreparaten – där vi inte vet något om långtidsbiverkningarna, som kan komma långt senare och som då kanske inte sätts i samband med vaccinet. Experter som tycker ”fel” tystas och förolämpas. De blir aldrig publicerade i mainstreammedia och debatten uteblir. Vem ska man då tro på? Vad är agendan med denna censur? I tidskriften dagens medicin står att tre läkare i Sverige går ut med att man ska undvika vaccinationer och i stället behandla/förebygga med Ivermektin, vilket man nu gör i vissa länder. Varför har läkemedlet förbjudits i Sverige?

Det fuskas med siffror på antal sjuka och döda. Avliden av till exempel bilolycka diagnostiseras med avliden av covid-19 om den avlidne testat positivt inom 30 dagar före dödsfallet.

ANNONS

Mantrat – du ska vaccinera dig fortgår med oförtruten intensitet.

Censur är det första steget mot diktatur

ANNONS