Koranbränningarna är inte svenska folkets mening

Ungerns utrikesminister fördömer koranbränningarna, helt rätt, men det har inte med Sveriges intresse i Nato-anslutning att göra, menar signaturen.

ANNONS
|

Ungerns utrikesminister, Péter Szijjártó, representerar ett folk som ännu inte har glömt vissa minnen om vad ryska stridskrafter är kapabla till mot ett demokratiskt samhälle. Egendomligt att han spelar rysk aggression i händerna. Han fördömer koranbränningarna, helt rätt, men det har inte med Sveriges intresse i Nato-anslutning att göra.

Koranbränningarna är inte svenska folkets, inte svenska samhällets, inte svenska regeringens eller övrig svensk representations mening. De element som utför dessa dåd agerar på egen hand, tvärt emot svenska värderingar, och hela svenska samhället fördömer dem.

Till yttermera visso: I det memorandum som reglerar denna process står inget om religiösa förhållanden. Där står inte heller något om mandat att göra inverkan i varandras inrikes angelägenheter eller inrikes lagar.

ANNONS

Detta är jag övertygad om att Erdogan och Péter Szijjártó tvärt emot gammal god relation mellan våra länder valt att dansa efter Erdogans pipa, fullt medvetna om. Men ni utövar ett fult spel, helt medvetet.

Lex Orwell

ANNONS