Vi tycker det är mysigt att strosa där ibland men nu är det slut med det, menar signaturen.
Vi tycker det är mysigt att strosa där ibland men nu är det slut med det, menar signaturen. Bild: STEFAN BENNHAGE

Kryssade skräckslagna mellan elsparkcyklar i full fart

Vi tycker det är mysigt att strosa där ibland men nu är det slut med det, menar signaturen.

ANNONS
|

Var nyligen med en väninna i Trollhättans centrum. Vi tycker det är mysigt att strosa där ibland men nu är det slut med det. Det blev istället en ren skräckupplevelse på grund av alla dessa elsparkcyklar som, i full fart, körde slalom bland de gående. De körde på Kungsgatan mellan Oden och torget, i allén och på båda sidor om den. Ett enda litet steg åt sidan och olyckan hade varit ett faktum.

Vill Trollhättans stad att alla ska trivas i centrum så måste dessa 'cyklar' förbjudas där det rör sig mycket folk.

De får ju efter första september inte köra på gångbanor, men kan någon svara på vad som gäller på kombinerade gång/cykelvägar där det inte ens finns en mittlinje?

ANNONS

Monique

Svar direkt:

Vi arbetar aktivt med en trygg trafiksituation för alla som rör sig på våra gator och vägar. En del av det är arbetet med elsparkcyklar och cyklar, som tillhör samma typ av fordon och hur dessa påverkar upplevelsen av staden för gångtrafikanter. På Kungsgatan mellan Polhemsgatan och Garvaregatan inkluderat allén så är det gågata, så det är gångfart som gäller för elsparkcyklar och cyklar. Norr om Garvaregatan är det kombinerad gång- och cykelbana i allén. Elsparkcyklar, får precis som vanliga cyklar, köras på gemensamma gång- och cykelbanor och cyklister ska hålla till höger i färdriktningen. Det är polisen som vid överträdelse av trafikförordningar kan utdela penningböter och säkerställa att trafikreglerna efterlevs, samt ansvarar för att övervaka, upptäcka och utreda brott som sker i trafikmiljön.

Just nu genomför Trollhättans stad en pilotperiod för uthyrning av elsparkcyklar, fordon som hyrs ut av ett företag i staden. Där kommer vi överens om bland annat hastighetssänkningar genom så kallade geostaket där elsparkcykelns hastighet begränsas inom ett visst område. Där kommer det bli sänkt hastighet på just Kungsgatan. Med företaget kan vi komma överens om vad som ska gälla för deras fordon och verksamhet i vår stad. Det finns dock en mängd privata elsparkcyklar i Trollhättan, som enskilda personer äger.

ANNONS

I dagsläget kan vi inte förbjuda alla elsparkcyklar på de platser där vanliga cyklar är tillåtna, eftersom ett sådant förbud också skulle inkludera även cyklar. Det är därför såklart viktigt att användare ska visa respekt för andra i trafiken, och det var tråkigt att det inte var så denna gång. Vi uppmanar alla att agera med hänsyn och omsorg för andra i trafiken, för att undvika olyckor och främja en trevligare situation för alla!

Fredrik Hallstensson,

gatu- och parkchef

ANNONS