Laddade sin bössa med påståenden – och sköt sig själv i foten

Replik på ”Åkerlund gör hönor av fjädrar

ANNONS

I ännu ett försök att misskreditera Trollhättans stad i allmänhet, och mig personligen i synnerhet, laddade Dag Kihlman sin bössa med allehanda epitet och påståenden – och sköt sig själv i foten.

Denna urladdning – uppenbarligen laddad med personligt agg – träffar nämligen totalt fel. Han misskreditering drabbar inte mig, inte heller Trollhättans stad, utan polisen. Dag Kihlman förringar det tuffa arbete lokala poliser gör varje dag med att hävda att all minskad brottslighet beror på pandemin. Faktum är, Dag Kihlman, att polisen i Trollhättan gör ett fantastiskt arbete. Och de gör det också tillsammans med personal i staden, som varje dag lägger ner ett enormt brottsförebyggande arbete. Brottsligheten har minskat bland annat vad gäller våldsbrott (även i offentlig miljö), trafikbrott, stölder, snatterier och narkotikabrott (vuxna). Och det handlar inte om pandemiåren 2020-2021 – de har minskat i dessa kategorier jämfört även med 2018, enligt färsk statistik från just polisen.

ANNONS

Sexualbrotten visar hittills i år en liten ökning jämfört med 2018, men antalet är i nivå med 2019 och kraftigt under vad de var samma period 2020 och 2021. Tråkigt nog har antalet narkotikabrott bland unga (15-18 år) ökat något, men detta beror på, enligt polisen själv, riktade insatser mot just denna grupp och dessa brott. Och jag känner mig trygg med att jag mera litar på polisens färska uppgifter om brott än de som Dag Kihlman googlat sig till.

Jag är också säker på att butiksägarna på Överby är tacksamma över de insatser som polisen och kommunen gjort för att stävja brotten, skadegörelsen och otryggheten i samband med de stora bilträffarna. Att Dag Kihlman kraftigt förringar denna brottslighet är beklagligt. Det får stå för honom. Även i detta fall litar jag mera på polisens åsikt än Kihlmans.

När det gäller ekonomin noterar jag att Kihlman instämmer med det jag skrev i min debattartikel, att mycket av de senaste årens fantastiska resultat beror på att den S-ledda – numera rent socialdemokratiska – regeringen gett kommunerna stora statsbidrag. Det är vi oerhört tacksamma för. Det borde Kihlman också vara. Utan dessa stöd hade läget varit ett helt annat. Till exempel som under finanskrisen, när vi hade en Alliansregering. Då var läget minst sagt annorlunda. Då fick vi ingen hjälp att lindra människors fall. Då ökade försörjningsstöden i rasande takt. Under förra året minskade de med 5,5 miljoner kronor.

ANNONS

Fler har kommit i arbete, det står ett 90-tal företag på kö för att få möjlighet flytta till eller expandera i Trollhättan – det är fakta som inte ens Dag Kihlman kan kollra bort, hur mycket han än försöker vifta med sina fjädrar.

Paul Åkerlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan

ANNONS