Fastighetsbranschen har ett naturligt engagemang i trygghetsfrågor, menar debattören.
Fastighetsbranschen har ett naturligt engagemang i trygghetsfrågor, menar debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Lagförslag som på riktigt gör skillnad för ökad trygghet

Fastighetsbranschen har ett naturligt engagemang i trygghetsfrågor, menar debattören.

ANNONS

Det är med oro allt fler ser en oacceptabel utveckling i vårt land på senare år vad gäller ökad brottslighet och otrygghet, såväl i våra stadskärnor som i bostadsområden. Fastighetsbranschen har ett naturligt engagemang i trygghetsfrågor, eftersom trygga förutsättningar är avgörande för att människor vill vara och leva i ett område.

I en opinionsundersökning genomförd på uppdrag av Fastighetsägarna uppger 40 procent att deras närområde blivit mindre tryggt under de senaste tre åren. Flera aktörer i samhället, som myndigheter och kommuner, har ansvar att skapa trygga och säkra samhällen och åtgärderna som krävs är flera. Fastighetsägare har en viktig roll och ofta en lokal närvaro, med den unika lägesbilden branschen besitter som kan vara till stor nytta för polis och kommun. Samverkan är alltid en grundförutsättning för platsutveckling, men det räcker inte fullt ut när förutsättningarna inom lagstiftningen antingen är föråldrade eller inte finns.

ANNONS

Om samhället ska dra nytta av fastighetsägares fulla potential att på frivillig basis arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behöver lagstiftningen anpassas till samhällsutvecklingen. Lagen måste stödja de goda krafterna, inte de kriminella som använder lokaler och bostäder i olika brottsupplägg. Fastighetsägarna har därför tagit fram 17 konkreta lagförslag, som på riktigt kommer göra skillnad. Vår uppmaning till riksdagspartierna och er lokalt förtroendevalda politiker är därför att ta del av dessa förslag. Det borde vara enkelt att skapa blocköverskridande samsyn och underlätta för införandet.

Glädjande nog har Fastighetsägarnas påverkansarbete inom detta område hörsammats och resulterat i framsteg. Under sommaren kom beskedet att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hyreslagens nuvarande begränsningar för fastighetsägare att vräka kriminella hyresgäster som brukar såväl bostäder som lokaler till brottslighet, vilket medför otrygghet för grannar. Ytterligare en färsk utredning som vi välkomnar kommer undersöka omfattningen av olovlig andrahandsuthyrning och svarta hyreskontrakt. En utbredd problematik som är en betydande intäktskälla för den organiserade brottsligheten ibland genom skattefinansierade bidrag, men drabbar främst utsatta människor som utnyttjas.

Men, dessa utredningar tar oss bara en bit på vägen. Vill vi på riktigt främja ett tryggt och säkert samhälle som såväl offentliga som privata aktörer kan bidra till så krävs mod och handlingskraft.

ANNONS

Vi föreslår bland annat följande konkreta förändringar:

• Öka socialtjänstens kontroller av om det är ett lagligt hyreskontrakt och vad den korrekta hyran är innan bidrag betalas ut.

• Utöka lagen om tillträdesförbud till att omfatta även gemensamma ytor i ett köpcentrum eller en galleria.

• Fler möjligheter att avvika från detaljplan för flexibilitet samt att snabbt kunna skapa attraktiva och trygga platser.

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

ANNONS