Näl , NU-sjukvården , Norra Älvsborgs länssjukhus , ambulans , ambulansintag
Vi får inte låta kortsiktiga besparingar än en gång gå före ett långsiktigt och hållbart helhetstänk. Bild: STEFAN BENNHAGE

Lång sjukresa till Näl för skaraborgare då minuter spelar roll

Först och främst kommer den akuta transporten antingen till Näl eller KSS (Skövde) medföra oerhörda hälsomässiga samt ekonomiska kostnader, menar KDU Trollhättan.

ANNONS
|

Tänk om innan det är för sent, behåll akuten på Lidköpings sjukhus. Vi får inte låta kortsiktiga besparingar än en gång gå före ett långsiktigt och hållbart helhetstänk.

Först och främst kommer den akuta transporten antingen till Näl eller KSS (Skövde) medföra oerhörda hälsomässiga samt ekonomiska kostnader. En lång ambulansfärd är enormt dyr och när det kommer till dessa fall kan minuter spela roll.

Akuten på Näl är redan idag hårt belastad med lång väntetid, men snart kan den med all sannolikhet komma att belastas av hela Västra Skaraborg. En ihopklumpning som på inget sätt kommer leda till bättre vård.

ANNONS

Till råga på allt har vi i regionen en befolkningstillväxt, som endast betyder att vi kommer behöva mer vårdplatser i framtiden. Istället för att vårda de fullt fungerande vårdplatser vi har i bland annat Lidköping kommer detta inom en inte så fjärran framtid medföra enorma kostnader i nybygge eller eventuell uppstart av gamla sjukhus.

Vi måste sluta upp bakom Lidköpingsborna i denna fråga då den berör oss i allra högsta grad; centralisering och kortsiktighet är inget framgångskoncept. Rädda akuten och hela Lidköpings sjukhus innan det är för sent!

KDU Trollhättan

ANNONS