Låt oss fortsätta det seriösa samtalet

Jag blir besviken på Bijan Zainali! Den insändare som spinndoktorer inom Socialdemokraterna tagit fram handlar helt om att plocka billiga politiska poäng.

ANNONS
|

Insändaren har skickats runt till många tidningar med flera olika socialdemokratiska undertecknare.

En falsk utsaga blir aldrig sann även om den upprepas ett antal gånger. I partiledardebatten lyfte Ebba Busch dels upp IVA-platserna på Sahlgrenska, dels ett exempel om inställda canceroperationer. Det var inte Sahlgrenska som åsyftades i exemplet med de inställda operationerna.

Drygt 91 000 färre operationer utfördes förra året jämfört med 2019. I en tid då över 10 000 personer avlidit som en konsekvens av covid-19, då väljer Zainali att ge sig på Ebba Busch och lägga ord i hennes mun för att ge en skev bildsättning.

ANNONS

Frågan du ställer är om Kristdemokraterna tar ansvar. Självklart gör vi det. Både du och jag är med i regionstyrelsen och du är väl medveten om alla de insatser som görs för att hantera den globala pandemin.

Kristdemokraterna har pekat på brister i det nationella ledarskapet och Ebba Busch är en stark oppositionspolitiker. Låt oss fortsätta det seriösa samtalet om hur vi kan hantera pandemin. Inte skriva debattartiklar som inte stämmer med vad som sagts.

Conny Brännberg (KD)

Regionråd

ANNONS