Låt ungdomar på Restad gård få stanna!

Ibland har jag funderat över vilka hot som skulle drabba min familj för att jag skulle besluta att skicka iväg någon eller alla mina tre barn.

ANNONS
|

Om krig och förtryck var verklighet i Sverige hade jag sannolikt tillhört de många livrädda mammor som bestämt sig för att sända iväg barnen. Därför att alla andra alternativ vore sämre.

Då skulle jag motvilligt tvingas acceptera att de utsätts för faror under flykten och i samband med väntan på uppehållstillstånd i ett nytt land. Riskfyllda färdvägar, hot av olika slag, svårt att få mat, jobb och tillgång till studier – allt sådant skulle finnas med i min kalkyl. Men jag skulle aldrig acceptera att myndigheter tar deras barndom ifrån dem genom rättsosäkra åldersbedömningar som sedan ligger till grund för ett utvisningsbeslut.

ANNONS

Runtom i världen har miljontals mammor skickat iväg sina tonåringar. En del av dem är möjligen fyllda 18 år, men många är barn. Några tusen av dessa ungdomar har kommit till Sverige och möts av tröga processer samt år av väntan på besked om uppehållstillstånd.

Riksdagen har ställt sig bakom en lagstiftning som innebär att åldersbedömningar på ensamkommande ska göras tidigt i asylprocessen. Från Restad gård har kommit rapporter att åldersbedömningar i princip görs samtidigt som besked om utvisning. Många befinner sig i chock över myndigheternas oförmåga att skilja på process kring ålder och process kring uppehållstillstånd. Det kan aldrig ha varit avsikten med den nya lagstiftningen.

De flesta av de ensamkommande är äventyrare. Annars hade de aldrig nått fram till Sverige. De vill lära sig svenska och försörja sig. Många volontärer, från exempelvis Röda Korset, underlättar tillvaron. Staten har skjutit till statsbidrag och regionen gör också insatser. Men många flyktingar möts av myndigheter med strama besked om att vänta. Under hösten har det kommit rapporter från domare att 17 av 20 åldersbedömningar är fel. Jag tänker på mina egna tonåringar, en 13-åring, en 16-åring och en 18-åring. Tänk om de, över en natt, skulle bli bedömda som myndiga alla tre. De yngsta skulle bli fråntagna sin barndom och utestängas från gymnasiet.

ANNONS

Några av dem som Migrationsverket nu utvisar har redan tillfälliga jobb, de bedriver gymnasiestudier och kan utgöra en vinst för det svenska samhället. Särskilt här i Västra Götalands län är dessa ungdomar behövda eftersom glappet mellan tillgång på arbetskraft och utbudet på arbetskraft är större än någonsin.

Vi vet av erfarenhet att många av de som får besked om utvisning kommer avvika från Migrationsverkets anläggningar och dra omkring utan en fast tillvaro. Om svenska myndigheter har skött asylprocessen så illa generellt att åldersbedömningar och utvisningsbeslut sker nästan samtidigt anser jag att de ensamkommande som väntat mer än 15 månader bör få stanna i Sverige. Det är angeläget att Centerpartiet stödjer sådana förslag.

Kristina Jonäng (C)

ANNONS