Det finns för- och nackdelar med större slussar upp till Vänern, menar skribenten.
Det finns för- och nackdelar med större slussar upp till Vänern, menar skribenten. Bild: Karl af Geijerstam

Låt Väner-max bli ett ledord för sjötrafiken

Det finns för- och nackdelar med större slussar upp till Vänern, menar skribenten.

ANNONS
|

Många åsikter och synpunkter ventileras. Varför inte lyfta blicken och se hur det ser ut i stora världen?

Panamakanalen invigdes 1914. En underbart fin kanal med flera slussar och en sjö mitt i. De största fartygen som passerar är av Panama-max storlek.

Suezkanalen invigdes 1869. En otrolig genväg för att slippa gå runt Afrika. Fartygen som passerar är Suez-max, i storlek och djupgående. Jo, kanalen är utan slussar och har grävts om.

Kielkanalen, en smart led mellan Östersjön och Nordsjön. De som är för stora här går runt Danmark – Kiel-max.

Wellandkanalen tar fartygen från Ontariosjön upp till Eriesjön och förbi Niagarafallen. Welland-max gäller.

ANNONS

Överallt anpassar redarna sig efter de förutsättningar som finns. Fartygen byggs för att storlek och effektiviteten utnyttjas maximalt.

Vi har en underbart fin slussled i Trollhättan. Hela vägen från Göteborg upp till Vänern fungerar fullt ut. Naturligtvis krävs underhåll och skötsel som med allt annat här i världen. Behöver industrin och kunderna i Vänerområdet mer lastkapacitet, ja låt då redarna bygga fler fartyg.

Ja, just det, med storleken Väner-max.

Kostnaderna för att bygga större slussar, uppehåll och störningar i trafiken och mycket mera går knappast att räkna hem. Låt Väner-max bli ett ledord för sjötrafiken till och från Europas tredje största sjö Vänern.

Bengt Andersson

ex-sjöfarare

ANNONS