Lena Hult (S) bör hålla sig till sanningen

Replik på ”Tack och lov fick inte SD igenom sänkt habiliteringsersättningen

ANNONS

Återigen så vill S-styrda majoriteten i omsorgsnämnden framhäva sig som initiativtagare till beslut som faktiskt uppkommit på initiativ från både S och M. Det vore önskvärt att Lena Hult håller sig till sanningen i sin replik där hon nämner utredningen av nya arbetsmetoder för att öka kvaliteten, inflytandet och kontinuiteten för omsorgstagarna och personalen inom hemtjänsten.

Men för att friska upp hennes minne och ge alla TTELA-läsare rätt information så vill jag därför beskriva hur det ligger till.

På omsorgsnämndens möte 24 januari 2019 så initierade Agneta Andersson (S) och undertecknad frågan kring ”Fri tid”. Går att läsa i protokollet på Trollhättans stads hemsida under punkten övrigt för den som är intresserad.

ANNONS

”Fri tid” innebär ett arbetssätt där personalen jobbar i mindre arbetslag vilket ger en bättre kontinuitet för hemtjänsttagarna. De personer som får stöd av hemtjänsten får i sin tur vara med och påverka sin omvårdnad mer då man ihop med personalen från hemtjänsten lägger upp arbetet tillsammans utifrån sitt individuella behov av tid varje dag.

På sittande möte fick förvaltningschefen i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva möjligheterna till ”Fri tid”. Förvaltningen återkom därefter till nämnden 29 maj 2019 med information och då beslutade vi att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ny/omarbetad resursfördelningsmodell. Detta finns också protokollfört för den som vill läsa.

Majoriteten i omsorgsnämnden vill gärna framhäva sig i alla lägen men vi från oppositionen har många gånger varit med och påverkat de beslut som tas i nämnden.

För att nämna några punkter så står vi från oppositionen bakom ”Ung omsorg”, ”Cykling utan ålder”, ”Demensteam” och införandet av kvalitetsregistret ”Senior Alert” på alla vård- och omsorgsboenden.

Vi arbetar hårt för att förbättra för de invånare som är i behov av vård och omsorg. Ökad trygghet, valfrihet och kvalitet är tre ledord för oss!

Annicka Johansson (M)

Ledamot i omsorgsnämnden

ANNONS