M-SD-KD-politiken cementerar bostadssegregationen

Inte på trettio år har det byggts så mycket som det görs i Sverige just nu. Under perioden 2015–2018 påbörjades det fler bostäder än vad som byggdes under hela den moderatledda regeringens åtta år vid makten och den höga byggtakten har hållit i sig.

ANNONS
|

Vi är stolta över att vi har fått igång bostadsbyggandet. Elva procent av Sveriges BNP kommer från byggsektorn och bostadsbyggandet är en avsevärd del av byggandet. Vi socialdemokrater har därför satt upp ett mål om att påbörja en halv miljon bostäder till 2030. Ett högt bostadsbyggande är viktigt för den som behöver en bostad, men också för arbetarna som får jobb och för oss alla tillsammans genom att tillväxten ökar.

I den budget som de högerkonservativa har drivit igenom tas det mest verkningsfulla bostadspolitiska verktyget bort ur verktygslådan, utan att ersättas av något alternativ. Investeringsstödet har bidragit till att tiotusentals bostäder har byggts runt om i landet. Ungefär 50 000 lägenheter har beviljats stöd. Lägenheterna som har byggts har haft en väsentligt lägre hyra än vad som annars skulle vara fallet. Om lägenheterna ens skulle ha byggts utan stödet. För investeringsstödet har inte bara varit ett ekonomiskt tillskott till hyresgästen i form av lägre hyror. Det har också varit en möjliggörare för byggnation på landsbygden. Svaret på frågan hur man bygger hyresrätter på landsbygden, en fråga som så många kommunpolitiker ute i landet brottas med, är investeringsstödet.

ANNONS

Trollhättan behöver fler hyresrätter, såväl centralt som på landsbygd, för att motverka segregation och trångboddhet. Vi behöver fler bostäder med rimlig hyra också åt de allt fler studenterna på Högskolan Väst. Nu äventyras många av de projekt som var på gång. Det handlar inte minst om hela det planerade nya bostadsområdet Vårvik, där bostadsföretagen i ett slag går miste om hundratals miljoner kronor i stöd som de räknat med. Oavsett vad högern i Trollhättan hävdar handlar det inte om Eidar, som förlorar 80 miljoner, utan även de privata fastighetsägarna. Risken är uppenbar att Vårvik inte får den blandade sammansättning av boende som var tanken. Hyrorna blir helt enkelt för höga för människor med medel- eller låg inkomst. Det kan faktiskt till och med bli så att det inte blir hyresrätter alls, utan bara bostadsrätter.

Men det slutar inte där. Sverige har sökt stöd från EU:s återhämtningsfond. Det stödet är baserat på införandet av såväl investeringsstödet som det slopade renoveringsstödet. De högerkonservativa kan inte ge något svar på vilka garantier de har fått för att Sverige ändå ska få del av stödet. Av det enkla skälet att några sådana garantier inte finns. Genom att dra undan mattan för den hållbara svenska bostadsproduktionen riskerar de högerkonservativas framfart att kosta Sverige 33,6 miljarder, enligt beräkningar som Svensk Byggindustri gjort.

ANNONS

Vår grundlag säger att det offentliga ska trygga rätten till bostad. Bostadspolitiken är också en av de stenar som vi måste vända på för att komma tillrätta med den otrygghet som finns i vårt land. Att vi då gemensamt finansierar delar av bostadspolitiken är rimligt och nödvändigt. Som socialdemokrater menar vi nämligen att bostadspolitiken är en del av den generella välfärdspolitiken.

Ola Möller (S)

riksdagsledamot med ansvar för hyres- och bostadsrättsfrågor

Mats Wiking (S)

riksdagsledamot

Paul Åkerlund (S)

kommunstyrelseordförande Trollhättan

ANNONS