Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Mäns våld mot kvinnor orsakar död och ofattbart lidande. Det är ett samhällsproblem, menar S-kvinnor i Fyrbodal.

ANNONS

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Inte sällan av en man de har eller har haft en relation med.

Mäns våld mot kvinnor orsakar död och ofattbart lidande. Det är ett samhällsproblem som får alltför lite uppmärksamhet och även om åtgärder har vidtagits, när det gäller både resurser och strategier för förebyggande och bekämpande av detta våld, så behöver frågan prioriteras ännu mer. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämlikt och ojämställt samhälle.

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett problem, i Sverige och i världen. En av tre kvinnor utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. För att uppmärksamma detta och uppmana till förändring har FN utsett 25 november till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen  kallas också för Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Det är viktigt att dagen uppmärksammas, men lika viktigt att arbetet pågår varje dag.

ANNONS

Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid. Skulden och ansvaret ska ligga på rätta stället: Hos männen som hotar och slår. Ingen kvinna ska behöva leva i rädsla för att bli slagen, hotad eller berövad rätten att själv bestämma över sitt liv. Det är dags att införa nollvision för mäns våld mot kvinnor.

Vi socialdemokratiska kvinnor har alltid gått i täten för detta arbete, men mycket arbete återstår. Den rödgröna regeringen gick till val på att förstärka och förbättra detta arbete. Vi kommer fortsätta att vända på varje sten för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Vårt Sverige kan så mycket bättre.

På fredag den 25 november uppmärksammar vi Orange Day – mäns våld mot kvinnor måste få ett slut!

S-kvinnor i Fyrbodal

ANNONS