hyreshus
I ett hyresförhållande är hyresgästen alltid den svagare parten, vilket ställer krav på att lagstiftningen utformas för att skydda konsumenten, menar debattörer. Bild: Jonatan Gernes

Marknadshyra skulle lösa problemen – det är inte sant

Debatten om hyressättningen har under lång tid kommit i vägen för en seriös diskussion om våra bostadspolitiska utmaningar, menar Agnetha Andersson och Linda Borg.

ANNONS
|

I en ny rapport visar Hyresgästföreningen att avreglering inte leder till en fungerande bostadsmarknad. Ett lands bostadsframgångar ligger snarare i en sammanhållen politik, från finansiering till markförsörjning och skatter. Argumenten för en avreglerad hyresmarknad är bara svepskäl från de som inte vill ta tag i de verkliga problemen på bostadsmarknaden.

Många som argumenterar för att införa marknadshyra i Sverige menar att detta skulle lösa bostadsmarknadens problem och därför också leda till förbättringar för boende. Det är inte sant.

Vår rapport ”Fem myter om hyresreglering” har undersökt hur elva länder presterar vad gäller den privata hyresmarknadens storlek och lönsamhet, dess byggtakt, de boendes rörlighet och nyttjandet av beståndet. I den svenska debatten påstås ofta att hyresreglering leder till att Sverige har ett sämre resultat än jämförbara länder på samtliga områden. Dessa argument kan vi nu avfärda som myter.

ANNONS

Genom att jämföra länder med olika grad av hyresreglering kan vi visa att andra faktorer är mycket mer avgörande. Tittar vi exempelvis på nyproduktionstakten ser vi att Österrike och Finland presterat bäst, medan Sverige och England intar bottenpositioner – ett resultat som inte kan förklaras genom graden av hyresreglering.

Här blir det tydligt att Österrikes och Finlands sammanhållna bostadspolitik, med statlig finansiering, strategisk markförsörjning och skattepolitik, ger ett bättre utfall än Sverige som satsar lite, och i huvudsak på ägt boende. Eller England som satsar på konsumentstöd men ytterst lite på byggande.

I ett hyresförhållande är hyresgästen alltid den svagare parten, vilket ställer krav på att lagstiftningen utformas för att skydda konsumenten. Detta skydd är vad som menas när vi pratar om hyresreglering. Den som vill ändra på maktbalansen till förmån för fastighetsägaren måste ha goda skäl till det. Vår genomgång visar att det saknas sådana skäl.

Ett införande av marknadshyra skulle inte lösa de stora problem som vi idag ser på bostadsmarknaden. Däremot skulle det chockhöja hyrorna och försämra konsumentskyddet, vilket skulle slå hårt mot många hushåll.

Debatten om hyressättningen har under lång tid kommit i vägen för en seriös diskussion om våra bostadspolitiska utmaningar. När avregleringens påstådda effekter kan avfärdas som myter återstår att ta tag i de problem som verkligen hindrar Sverige från att ha en fungerande bostadsförsörjning.

ANNONS

Agnetha Andersson,

ordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg,

Linda Borg,

ordförande Hyresgästföreningen MittVäst

ANNONS