Miljöpartiet i Trollhättan – upp på banan!

I en rapport från WWF Living planet Report 2020, fastslås att 68 procent av jordens bestånd av vilda ryggradsdjur – som däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur har försvunnit mellan åren 1970- 2016.

ANNONS
|

Siffran är svår att greppa. Precis som argumenten för att MP i Trollhättan inte tar varje chans att göra skillnad.

Det betyder att nästa generation får svårt att både förse sig med mat och drägliga livsvillkor. Uttorkning och översvämning gör att behovet av jordbruksmark stiger, samtidigt som tillgången på den stadigt minskar i takt med att klåfingriga kommunpolitiker inte förstår sitt värde. Och ansvar att göra skillnad i frågan.

Var femte år exploateras nämligen 3000 hektar åkermark i Sverige och i jordbruksverkets rapport fastslås också att exploateringstakten 2016-2020 inte på något sätt minskat. Detta trots att invånare såväl politiker ansvariga för besluten, omöjligen 2021 kan yrka på varken kunskapsbrist eller brist på insikt om hur alarmerande situationen nu är.

ANNONS

I Sverige förväntas lokalpolitiker runt om i landet, med stöd av miljöbalken, länsstyrelsens rekommendationer och det lokala planmonopolet vända utvecklingen med kloka och ansvarstagande beslut. Därför blir det extra svårt att som moderat förstå miljöpartiet i Trollhättan och deras hållning.

Vid veckans kommunstyrelse antogs nämligen en detaljplanelista för december 2021. Det dokument som styr vilka områden som ska tillåtas att exploateras för byggnation. Nära 9000 bostäder finns just nu planerade i Trollhättan och ett antal av dessa på jordbruksmark. Men detta stoppar inte miljöpartiet från att även denna gång, besluta i strid med sina egna policydokument och fina floskler.

1) Ni har vågmästarrollen att göra skillnad lokalt i Trollhättan.

2) Det är just genom lokalpolitiska beslut som vi kan göra skillnaden.

3) Ingen miljöpartist förväntar sig något annat än att ni stöttar tanken om ett hållbart användande av jordens resurser.

Följdfrågan blir då. Varför går ni bara i sossarnas ledband? Och till er på vänsterkanten. Vad skyller ni på?

För oss moderater med stöd av C, KD Och SD är det självklart att vi, med all fakta och kunskap som finns i frågan, tar varje uppenbar chans för att vända utvecklingen. Det känns därför enkelt för oss moderater att stå fast vid vårt principbeslut om att förbjuda exploatering av åkermark. Hur kan det vara så svårt för er, också denna gång?

ANNONS

Jennie Bergius Eriksson (m)

ANNONS