Klimatet. Att klimat- och miljöfrågorna är i starkt fokus nu och sannolikt under många år framöver, kommer att stärka attraktionskraften hos Wargöns Innovations- och Industripark med flera, skriver debattörerna.
Klimatet. Att klimat- och miljöfrågorna är i starkt fokus nu och sannolikt under många år framöver, kommer att stärka attraktionskraften hos Wargöns Innovations- och Industripark med flera, skriver debattörerna. Bild: Kent Eng

Modig satsning som ger utveckling och nya jobb

Wargön Innovation är en av de mest långsiktiga klimat- och miljösatsningarna någonsin i Vänersborgs kommun. Nu går vi i första ledet för en absolut nödvändig utveckling. Nya metoder för att återvinna och återanvända bland annat textilier tar form. Det blir mer än bara ord, för hos oss händer det på riktigt.

ANNONS

Satsningen på Wargön Innovation bevisar att politik gör stor skillnad. Våra politiska motståndare i kommunen har försökt sätta stopp för planerna. Tack och lov har de misslyckats. Många med oss ser den extremvarma sommaren som ett av tecknen på klimatförändringar. Det är hög tid för konkreta insatser. I Vänersborg kommer vi framöver att göra verkliga insatser för klimatet och livsmiljön på jorden.

Det handlar om att ta mycket bättre vara på jordens resurser. Fossila textilier ska ersättas av biobaserade. Kasserade textilier ska återbrukas och återvinnas. Råvara från skogen ska göra nytta på fler områden.

På Wargön Innovation öppnas möjligheter för entreprenörer, företag och offentliga aktörer att ta sina idéer om effektiv resursanvändning vidare. Här finns nu en test- och demoanläggning för utveckling och test av forskningsprojekt i större skala. I nästa skede ska nya produkter kunna ta hela steget ut på sina marknader.

ANNONS

Flera av forskningsprojekten på Wargön Innovation har goda förutsättningar att lyckas. Det kommer på sikt att ge nya jobb. Om vi dessutom får en etablering av en fullskalig sorteringsanläggning för textilier blir jobbeffekten ännu mycket större.

Idéer finns det gott om. Vår tanke är att knyta många aktörer till samma plats för att skapa en stark koncentration av kompetens. Det gamla Holmenområdet heter numera Wargöns Innovations- och Industripark. Hit vill vi i första hand få etableringar av aktörer som på olika sätt arbetar med utveckling av produkter och tjänster som har sin grund i återbruk och återvinning.

Att klimat- och miljöfrågorna är i starkt fokus nu och sannolikt under många år framöver, kommer att stärka attraktionskraften hos både Wargöns Innovations- och Industripark och hos Wargön Innovation. Här kan man göra saker på riktigt, medan andra bara pratar.

Viktigt att betona är att satsningen på Wargön Innovation bygger på brett samarbete. Innovatum är projektets huvudman och det finns nära akademisk samverkan med bland andra Högskolan Väst. Förutom Vänersborgs kommun är satsningen finansierad av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket/EU:s regionalfonder. Detta är samverkan som kan bli guld värd.

Marie Dahlin (S)

Bo Carlsson (C)

ANNONS