vätgas
Genom att bygga vätgasfabriker och vätgasdrivna gasturbiner som snabbt kan anpassas till energibehovet i elnäten, menar Sven J. Bild: Pontus Lundahl/TT

Nu är tid att satsa på vätgasproduktion

Satsa på teknik för att komplettera och stötta vindkraft och solenergi när dess väderberoende produktion varierar, menar Sven J.

ANNONS
|

Dags för Trollhättans Energi att satsa på vätgasproduktion och bygga vätgasdrivna gasturbiner för elproduktion och fjärrvärme.

Kärnkraft i närområdet som vissa politiker förespråkare är säkert bra, men med den takt politikerna i Sverige jobbar lär det inte hända före 2040. Kärnkraft är dessutom trög i reglering och är inte lämplig för att möta snabba variationer i elnäten.

Satsa i stället på teknik för att komplettera och stötta vindkraft och solenergi när dess väderberoende produktion varierar. Genom att bygga vätgasfabriker och vätgasdrivna gasturbiner som snabbt kan anpassas till energibehovet i elnäten.

Spillvärme från gasturbinerna kan utnyttjas i fjärrvärmenäten, och lokal industri som tillverkar gasturbiner kan ges möjlighet till expansion. Vätgasfabrikernas produktion kan styras till elens lågpristider för att hålla nere produktionskostnaderna och överskott kan användas till drift av tyngre fordon i regionen.

ANNONS

Sven J

ANNONS