Ökad tillgänglighet med patientfokus

I Västra Götalandsregionen görs en stor insats för att vårda, smittspåra och nu även vaccinera.

ANNONS
|

Samtidigt växer vårdskulden, när sjukvården måste fokusera på pandemins effekter. Därför aviserade GrönBlå Samverkan (M, C, KD, L och MP) redan i höstas ekonomiska satsningar för att arbeta bort de allt längre köerna. Tyvärr pekar kurvorna vad gäller vårdköer fortsatt åt fel håll.

På grund av detta gör vi nu ytterligare satsningar för ökad tillgänglighet. Vi sätter patienten i centrum och vårt fokus är att patienten ska få vård så snart som möjligt och inte vem som utför den. För att möta detta behov har vi initierat fler kompletterande upphandlingar av hälso- och sjukvård.

Det är dock med förvåning som vi noterar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte ställt sig bakom denna satsning. GrönBlå Samverkan ser patienten och vårdbehovet som betydligt viktigare än om det är regionens egna verksamheter som utför vården eller om det är andra utförare som kan hjälpa till. Av ideologiska skäl motsätter sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet upphandling av vårdproduktion, trots att det är det bästa sättet för att avlasta regionens egna verksamheter och hårt belastade medarbetare som slitit och sliter under pandemin.

ANNONS

Vi ser att den ansträngda situationen på regionens sjukhus tyvärr kommer att kvarstå under lång tid. Förhoppningsvis kommer vaccineringarna att successivt minska pandemins påverkan. Pandemins konsekvenser kommer vi dock sannolikt att behöva leva med under flera år framåt.

Det är svårt att bedöma det uppdämda vårdbehovet, men det finns både en synlig och en dold vårdskuld. Delar av vårdskulden är inom andra områden än de traditionella vårdgarantiområdena, exempelvis cancervården.

Västra Götalandsregionens verksamheter har gjort en fantastisk insats under pandemin. Delar av hälso- och sjukvårdens personal har arbetat och arbetar fortsatt hårt. De är i behov av återhämtning med minskad sjukvårdsproduktion som en följd. Vår bedömning är därför att nu räcker kapaciteten inte till. Det är nödvändigt att ge personalen möjlighet till återhämtning och samtidigt säkerställa att patienterna i Västra Götaland får den vård de behöver. Att även ta hänsyn till personalen är ett av våra viktigaste skäl till denna tillgänglighetssatsning. Ur detta perspektiv är Socialdemokraterna och Vänsterpartiets ställningstagande mot förslaget att betrakta som ansvarslöst.

GrönBlå Samverkans satsningar för ökad tillgänglighet för patienterna bör gälla för en period om 2,5–5 år. Inriktningen ska vara att nya vårdgivare ska kunna nyttjas av Västra Götalandsregionen och patienter i behov av vård senast efter sommaren 2021.

ANNONS

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Kristina Jonäng (C)

Regionråd

Conny Brännberg (KD)

Regionråd

Jonas Andersson (L)

Regionråd

Ulrika Frick (MP)

Regionråd

ANNONS