Ökande gängkriminaliteten är det stora problemet

En av de stora problemen i vårt samhälle är inte rasismen utan den ökande gängkriminaliteten och det är den som behöver bekämpas.

ANNONS
|

Sverige är inte ett rasistiskt land utan är generöst och erbjuder folk från krigsdrabbade länder skydd och uppehåll. På grund av våra öppna gränser har det  tyvärr kommit in folk som är kriminella, rånar, mördar och förstör. Många har dessutom flera olika identiteter och har kommit hit illegalt.

Folk som söker asyl i Sverige måste anpassa sig, lära sig språket och ha de värderingarna som vi har i vårt land.

Jag är varken SD eller Liberal men för mig och säkert många andra är det viktigt med en bra integrationspolitik och som läget är nu har vi jättestora problem med integrationen. Att ta in ytterligare asylsökande när vi inte kan ta hand om dem som redan är här, vore en katastrof för både invandrarna och svenska folket. Och det har absolut inget med rasism att göra utan är en skyldighet till svenska folket.

ANNONS

Sverige har tagit emot flest invandrare jämfört med våra grannländer.

Bekämpa gängkriminaliteten

ANNONS