Olydnad mot lagen och mänskliga rättigheter

Replik på "Låter vi religiöst kränkta människor diktera villkoren?"

ANNONS

Cecilia Gustafsson, riksdagskandidat för Moderaterna, meddelar i en insändare att hon inte är troende. Hon blir oerhört provocerad av sådana som är det och som har en annan moralisk kompass än svensk lag. ”Ingen helig, eller ohelig skrift, står över svensk lagstiftning. Och om man inte kan förhålla sig till det, så har man valt fel land att bosätta sig i” skriver hon.

Gustafsson säger sig vara stolt över att hennes dotter inte är döpt, utan själv får fatta beslut om att vilja ”tillhöra” någon religion den dagen hon blir tillräckligt gammal för att fatta ett sådant beslut. Kanske borde hon skänka en tacksamhetens tanke till de första svenska baptisterna som var med om att bana väg för denna religionsfrihet? De satte en helig skrift före svensk lag, vägrade att döpa sina barn och samlades för religionsutövning utan statskyrkans godkännande. En del av dem valde ett annat land att bosätta sig i, eller tvingades till det, andra fängslades, bötfälldes eller tvingades se sina barn tvångsdöpas med polisiär handräckning.

ANNONS

Andra människor har låtit sig inspireras av ”oheliga skrifter”. Den svenska arbetarrörelsen genomförde olagliga strejker och manifestationer, i strid med dåtida svensk lag. Den konservativa överheten (föregångare till Gustafssons parti) slog ner dem med hård hand men tack vare att människor valde att följa sitt eget samvete före svensk lag tillkämpade man sig de rättigheter som Gustafsson nu säger sig värna.

Vill vi verkligen ha ett samhälle där den i stunden rådande lagstiftningen är den enda moraliska ledstjärnan, även om den medger kränkningar av olika minoriteter?

Agnostiker

ANNONS