Personal tvångsförflyttas som en flock kreatur

Detta skapar i sin tur oro hos medarbetare över att inte få vara kvar på sin "hemavdelning", menar signaturen

ANNONS

Replik på ”Avdelning 67 psykiatri på Näl är fortfarande inte fullbemannad?”.

Sjukvårdspersonal tvångsförflyttas som en flock kreatur. Detta skapar i sin tur oro hos medarbetare över att inte få vara kvar på sin "hemavdelning" som man har extra kunskap om, vilket jag vill tro även kommer patienten till gagn.

I svar från er, verksamhetschef och områdeschef, står det att ni är psykiatrisjuksköterskor i botten. Att ni har patienters och medarbetares bästa för ögonen och att ni har kvar ert engagemang. Det är fantastiskt! Skulle det inte då vara på sin plats att även ni går in och jobbar för att stärka upp på avdelningen? Exempelvis som stöd för de nyanställda sjuksköterskor som Järbur utlovat. För att de ska bli väl mottagna, och vilja vara kvar, behövs verkligen personal med engagemang och framtidstro. Inte personal som är slutkörd och har tankar på att lämna sin arbetsplats.

ANNONS

Avslutningsvis vill jag säga att jag håller med tidigare skribent, läget inom psykiatrisjukvården är värre än någonsin, vilket också gör mig djupt bekymrad inför framtiden.

Ytterligare en medarbetare som funderar på att säga upp sig

ANNONS