Cannabis legalisering Sverige
Att en legalisering av cannabis skulle vara ett bättre sätt att skydda barn, menar Inga-Lill Bergsten och Peter Moilanen Bild: Sakchai Lalit

Politiken bör utgå från barns rätt till en drogfri uppväxt

Legalisering leder till högre användning och ökade skadeverkningar, vilket får konsekvenser även för barn, menar Inga-Lill Bergsten och Peter Moilanen.

ANNONS
|

Replik på ”Hur kriminalisering av konsumtion av cannabis skulle skydda barn är en gåta

Johan Svenssons replik på vår insändare om hur barn påverkas av egen eller närståendes cannabisanvändning visar att vi har två skilda utgångspunkter. Våra 17 medlemsorganisationer har en lång och en gedigen erfarenhet av att möta och arbeta med barn och unga, med anhöriga och med människor i beroende. Det är utifrån denna kunskap vi ser behovet av en minskad tillgänglighet, ett stärkt förebyggande arbete, insatser för tidig upptäckt och en bättre vårdkedja för de barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd.

ANNONS

Att en legalisering av cannabis skulle vara ett bättre sätt att skydda barn – vilket Svensson framhåller i sin replik – stämmer inte. För trots att FN:s barnkonvention gäller även i Kanada, som har legaliserat cannabis, så har de svårt att leva upp till konventionens krav. Cannabis är mer lättillgänglig för barn i Kanada än i Sverige, betydligt fler små barn exponeras för cannabis i hemmet och måste uppsöka akutvård – och en ökad användning bland gravida kvinnor ökar hälsoriskerna för det ofödda barnet.

Användningen bland unga och unga vuxna är betydligt högre i Kanada än i Sverige och har inte minskat med legaliseringen. Detta trots att ett av målen var att skydda just barn och unga. Det här är fakta som lyfts i Kanadas egen utvärdering och som de själva är allvarligt bekymrade över. Även FN-organet INCB beskriver i sin rapport att de länder och delstater som legaliserat inte nått sina mål, utan tvärtom ökat konsumtion och skador.

Sammantaget är det tydligt: Legalisering leder till högre användning och ökade skadeverkningar, vilket får konsekvenser även för barn. Vår utgångspunkt bör istället vara en en narkotikapolitik som utgår från barns rätt till en drogfri uppväxt.

Peter Moilanen

Narkotikapolitiskt Center

ANNONS

Inga-Lill Bergsten

IOGT-NTO Väst

ANNONS