Totalkostnaden för el, fjärrvärme, avfall samt VA har ökat med 11 procent under året, menar skribenterna Petra Ohldin Lampinen och Christian Melin.
Totalkostnaden för el, fjärrvärme, avfall samt VA har ökat med 11 procent under året, menar skribenterna Petra Ohldin Lampinen och Christian Melin. Bild: Christine Olsson / TT

Pressade hyresvärdar kräver rimlig prissättning av taxor

Vi vill värna om att hyresrätter och lokaler fortsatt ska kunna erbjudas i framtiden och kunna bidra till tillväxt i Uddevalla, menar skribenterna Petra Ohldin Lampinen och Christian Melin.

ANNONS
|

Fastighetsföretag påverkas inte enbart av utvecklingen på räntemarknaden utan också av kommunernas och energibolagens höjning av taxor och avgifter. Den ekonomiska oron bland fastighetsägare tilltar – i en undersökning bland Fastighetsägarnas medlemmar uppger åtta av tio att deras ekonomiska situation förändrats avsevärt senaste året.

Nyligen släppte Nils Holgersson-gruppen sin senaste rapport om utvecklingen och skillnader mellan taxor och avgifter i landets kommuner. Totalkostnaden för el, fjärrvärme, avfall samt VA har ökat med 11 procent under året. Det här är nödvändiga tjänster i en fastighet, och inget som går att göra avkall på.

Sett i ett längre perspektiv har kostnaderna för att förvalta och bygga hyresrätter ökat betydligt mer än hyrorna, som är hyresvärdarnas enda intäkt. Sedan år 2000 har prisökningen för Nils Holgersson varit hela 120 procent jämfört med en inflation på totalt 53 procent. Sedan 2010 har hyran i genomsnitt höjts med 1,5 procent per år, samtidigt som inflationen varit i genomsnitt 2,3 procent per år. Det är en ohållbar situation som sätter en enorm press på landets hyresvärdar.

ANNONS

El- och fjärrvärmenätens ägare har en monopolliknande ställning, där kunden i de flesta fall varken kan påverka vilket nät eller leverantör man tillhör. Det gör kundens ställning till särskilt utsatt och möjligheterna att granska och förstå leverantörernas prismodeller är mycket små.

Taxor så som VA och avfall beslutar kommunpolitiker över. I de fall där kommunens energibolag erbjuder fjärrvärme, är det politiker i styrelsen som hanterar fjärrvärmetaxans utveckling. Fastighetsägare måste ha förutsägbarhet, såväl vad gäller hur priset sätts som hur det sedan utvecklas, för basala funktioner som måste tillhandahållas. Vi har förståelse för att underhållsskulder och ökade omkostnader till viss mån kan skapa ökade taxor. Prognoser för år 2024 på taxeökningar för så väl VA, som avfall och fjärrvärme på upp emot 20 procent i många kommuner, är däremot inte rimliga. Politiker har ansvar att ställa krav på effektivitet i monopolverksamheterna, rimlig prissättning och även fjärrvärmens avkastningskrav.

Som kommunpolitiker måste insikten om vikten att skapa goda förutsättningar för tillväxt i företag och kommunen som helhet, alltid vara prioriterat. Vill vi värna om att hyresrätter och lokaler fortsatt ska kunna erbjudas i framtiden och kunna bidra till tillväxt i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet, måste fastighetsbranschen ha hållbara förutsättningar.

Petra Ohldin Lampinen

ANNONS

näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR

Christian Melin

vd Wallexia Fastigheter och kretsordförande Fastighetsägarna GFR

ANNONS