Det har inte satsats tillräckligt på löner och vidtagits andra effektfulla åtgärder för att uppnå god bemanning, menar skribenten Patrik Thorenius, sjuksköterska inom NU-sjukvården.
Det har inte satsats tillräckligt på löner och vidtagits andra effektfulla åtgärder för att uppnå god bemanning, menar skribenten Patrik Thorenius, sjuksköterska inom NU-sjukvården. Bild: STEFAN BENNHAGE

Psykiatrin blöder och måste räddas omgående

I grund och botten ligger problemet i den dåliga personalpolitik som förts under lång tid inom NU-sjukvården, menar skribenten Patrik Thorenius.

ANNONS
|

Replik på ”Psykiatriavdelning stänger – igen: ”Ser ingen annan utväg”.

Ännu en gång förmedlar Björn Järbur bilden av att det inte är sjukvården det är fel på när det kommer till att avdelning 67 får stänga på grund av sjuksköterskebrist. Han väljer enbart att lägga skulden på yttre faktorer som nya arbetstidsdirektiv och att färre sjuksköterskor går ut från Högskolan Väst, faktorer som sjukhusledningen inte kan påverka och som gör att de inte ser någon annan utväg än att stänga.

Saken är den att sjuksköterskebristen inom psykiatrin i NU-sjukvården redan fanns innan de nya arbetstidsdirektiven började gälla för en månad sedan och när fler sjuksköterskor gick ut från Högskolan Väst. I grund och botten ligger problemet i den dåliga personalpolitik som förts under lång tid inom NU-sjukvården. Det har inte satsats tillräckligt på löner och vidtagits andra effektfulla åtgärder för att uppnå god bemanning. Personal har har fått gå på knäna och känna sig otillräckliga och gång på gång har psykiatriska avdelningar fått stänga. Hur många sjuksköterskor vill börja arbeta under sådana villkor och hur många vill stanna kvar?

ANNONS

Fortsatta lönesatsningar på sjuksköterskor är av störst betydelse, men det är ett tufft ekonomiskt läge samtidigt där nuvarande regering inte skjuter till tillräckliga medel. Därför måste man fundera på vad som faktiskt går att göra här och nu med de medel som finns.

Nedan följer tre förslag på åtgärder att vidta:

Risktillägg inom psykiatrin: Medarbetare inom psykiatrin riskerar att bli utsatta för hot och våld i sitt arbete. Det borde vara en självklarhet att medarbetare blir ersatta för denna risk, men också för att sjuksköterskor ska välja att ta en anställning inom psykiatrin till skillnad från en tryggare miljö inom somatiken.

Pensionärstillägg: Vårdpersonal inom psykiatrin i VGR som väljer att fortsätta jobba kvar efter de har blivit 65 år kan belönas med ett särskilt lönepåslag motsvarande skillnaden mellan hela arbetsgivaravgiften (31,42 procent) och mindre som gäller för de som är 65 år och äldre (10,21 procent). För VGR innebär det inga extra kostnader jämfört med anställning av en yngre medarbetare. Äldre medarbetare bidrar i mångt och mycket till betydelsefull kontinuitet och trygghet i verksamheten.

Utöka bemanningsservice i NU-sjukvården för sjuksköterskor till att även omfatta psykiatrin: I dagsläget kan sjuksköterskor som täcker upp på sjukhusets somatiska vårdavdelningar erhålla ett pensionsgrundande lönetillägg på 6 000–8000 kronor per månad utöver grundlön.

ANNONS

Psykiatrin blöder och måste räddas omgående!

Patrik Thorenius

sjuksköterska NU-sjukvården

ANNONS