Trollhättan Näl NU-sjukvården Norra Älvsborgs länssjukhus psykiatri psykiatriavdelning
Psykiatrin ska inte vara någon andrahandsklinik. De ska ha resurser att arbeta för varje patientgrupp specifikt, menar skribenten Pia Rydström. Bild: STEFAN BENNHAGE

Psykiatrin måste ha resurser för varje patientgrupp

Psykiatrin i NU-sjukvården är i kris. Det finns inte sjuksköterskor så det räcker att grundbemanna befintliga avdelningar, menar skribenten Pia Rydström.

ANNONS
|

Detta är ett problem som sträcker sig över årtionden. Man har valt att stänga ner avdelning efter avdelning. Äldrepsykiatrin är numera helt borta.

Förr fanns det avdelningar för äldre människor med psykiatriska sjukdomar och en öppenvårdsmottagning för dessa patienter. Slutenvårdsavdelningarna stängdes ner för många år sedan och öppenvårdsmottagningen i år.

Nu blandas äldre människor så gamla som 80–90 år med till exempel demens, med unga patienter med drogutlöst psykos, ibland med utåtagerande beteende.

Enligt sjukhusdirektören ska all personal inom psykiatrin vara specialiserade på samtliga psykiatriska diagnoser så det "är inget problem."

Ponera att detta skulle gälla inom den somatiska vården? Blanda alla diagnoser oavsett om det gäller akut medicin, kirurgi, barnsjukvård, gynekologi etcetera.

ANNONS

Kropp som kropp? Hjärnans sjukdomar är minst lika komplexa som något annat och ska inte nedvärderas till att klumpas ihop.

Men vad gör man när varken sjukhusledningen eller våra regionpolitiker begriper detta?

Psykiatrin ska inte vara någon andrahandsklinik. De ska ha resurser att arbeta för varje patientgrupp specifikt. Hur kan man inte se behovet av detta när psykisk ohälsa ständigt ökar?

Pia Rydström

psykiatrisjuksköterska

ANNONS