Reagerade starkt på ordet återta då makt ges genom val

Det framgår inte om det är ett uttalande från S och V eller om det är artikelförfattarens ordval, menar signaturen.

ANNONS
|

I TTELA 1 november finns ett reportage om att S och V bildar en samlad opposition i Trollhättan. I början av reportaget står det att siktet är inställt på att återta makten. Det framgår inte om det är ett uttalande från S och V eller om det är artikelförfattarens ordval. Jag reagerar starkt över att ordet återta används. Som vi alla vet så får eller ges man makt genom demokratiska val och det är enbart inom diktaturer man tar makt.

Ger inte några bra vibbar att läsa den formuleringen. Nästa fundering gäller ett uttalande där M, C och KD benämns som miniminoritet. Märkligt ordval - ordet går inte att finna i SAOL och inte heller att googla. För mig framstår det som ett försök att förminska den valda minoritetens faktiska maktinnehav som de ges antingen genom att söka stöd via SD eller S. Jag uppfattar det som översitteri för min del.

ANNONS

Marie

Svar direkt:

Språkfrågor är både svåra, roliga och viktiga. Vad menar egentligen TTELA när vi skriver att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar att “återta makten”? Självklart antyder vi inte med denna formulering att de båda partierna planerar att vinna tillbaka sitt politiska inflytande med otillåtna medel. Snarare syftar ordvalet på partiernas förhoppning att i en framtid få ihop tillräckligt med stöd för att kunna göra anspråk på att styra kommunen.

När det gäller det fantasifulla ordet “minimajoritet” är det inte TTELA:s uttryck, utan Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Vilka avsikter de har med den formuleringen svarar de nog bäst på själva.

Fredrik Hofflander

Chefredaktör och ansvarig utgivare för TTELA

ANNONS