Religiösa skäl får inte hindra hemtjänsten att köpa julskinka

På Trollhättans kommunfullmäktiges möte i november ventilerades frågan om personal kan vägra att befatta sig med griskött med hänvisning till sin religiösa tro.

ANNONS
|

Bakgrunden är att en äldre kvinna, som betalar för att få hemtjänst, hade gjort en matlista på varor, som en ur personalen skulle inhandla. På listan stod tre varor som innehöll griskött. Allt inhandlades utom just dessa tre varor och det var med just förklaringen att den anställde vägrar att befatta sig med något som har med griskött att göra av religiösa skäl.

Jag blev ganska illa berörd av den debatt som följde. I sitt svar kunde kommunen inte nog betona hur viktigt det är att inte diskriminera någon på grund av dennes religiösa tro. Vilket ju är helt självklart att ingen har rätt att göra.

ANNONS

Men frågan här handlar ju inte om vilken religiös tro en anställd har, det handlar ju klart och tydligt om den anställdes skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som ingår i arbetet och som den anställde får betalt för att utföra.

Inte ett ord sades heller om den diskriminering den äldre utsattes för när hon förvägrades att få den mat inhandlad som hon önskade. Majoriteten bedömer sådana här fall utifrån kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Hör och häpna! Ska inte frågan först och främst bedömas utifrån den äldres rätt att få den hemtjänst utförd som hon betalar för och som hon bör bli nöjd med?

Det handlar om våra äldres rätt att bestämma och påverka, anser jag. Det handlar om skyldigheter att utföra de arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Varför är majoriteten så infernaliskt rädd för att någon enda gång klart och tydligt slå fast sådana här principiella och viktiga värderingar?

Motsatt till vad en ledamot tyckte, att detta var nonsensfrågor, så anser jag att det just är i kommunens högsta beslutande församling som viktiga policyfrågor ska beslutas. Därutöver ska givetvis en arbetsvägran behandlas individuellt. Hur skulle den annars hanteras? Vilket onödigt svar i denna viktiga fråga.

Nu närmar vi oss julhelgen och där kommer grisen att ha en framträdande roll genom julskinkan. Jag hoppas att ansvariga ser till att ingen förvägras sin julskinka av religiösa skäl. Dessa skäl finns ju inte ens i Koranen. Julskinkan kan både inhandlas, lagas till och serveras, men inte ätas enligt den tron.

ANNONS

Eva Castberger

Liberalerna i Trollhättan

ANNONS