villaområde , buss , Västtrafik , pendling , kollektivtrafik
Västtrafik säger att avsikten med ändringen är det som blir bäst för flest, men om resenärerna inte bor längs de vägar bussen går kan ju knappast resandet öka?, menar signaturen. Bild: STEFAN BENNHAGE

Resa Skogshöjden mot centrum för jobb, skola och nöjen försvinner

En resa från Skogshöjden mot Trollhättan eller Vänersborg kommer att innebära byten hur man än gör, för en resa som idag tar totalt 15-20 minuter, menar signaturen.

ANNONS
|

Efter att ha tittat igenom de nya busslinjernas sträckning kan jag bara konstatera att området Skogshöjden förlorar sin "stadstrafik". De som reser från stadsdelen mot Trollhättan ska ofta till centrum för jobb, skola, nöjen. Den möjligheten försvinner nu. Planerad förändring tycks endast rikta in sig på tågpendlarna, som redan idag kan åka direkt till resecentrum.

Man kan heller inte gå på före Näl, som ju ligger i utkanten av bostadsområdet, inte där folk bor. Omvänt kommer man bara till Näl vid resa från resecentrum och kan inte resa "förbi" den hållplatsen. Mot Vänersborg uppstår samma problem om man vill gå på före Näl. Går man på efter Näl kommer man bara till Öxnered. En resa från Skogshöjden mot Trollhättan eller Vänersborg kommer att innebära byten hur man än gör, för en resa som idag tar totalt 15-20 minuter.

ANNONS

En klar förbättring hade varit att låta linje 61 från Näl gå genom bostadsområdet via Skogshöjdsvägen, för att plocka upp resenärer, innan den kör mot Överby. Då hade området dessutom fått en snabb, tät förbindelse med Överby, vilket saknas idag.

Västtrafik säger att avsikten med ändringen är det som blir bäst för flest, men om resenärerna inte bor längs de vägar bussen går kan ju knappast resandet öka?

Och hur blir det för skolungdomar? Eftersom Trollhättan och Vänersborg har gemensamt gymnasium åker många 61:an, som passerar dessa skolor. Arbetspendlingen mellan städerna är också stor och även möjligheten att ta 65:an vid Drottningtorget försvinner. Att ni utökar turerna är såklart bra, men om linjernas sträckning blir som presenterats blir det längre att gå till hållplatser samt bytes- och väntetid, vilket gör det tveksamt om fler väljer att ta bussen.

Att bussarna ska gå över Stridsbergsbron verkar hastigt påkommet. Jag läste i TTELA att förändringen var försenad ett år på grund av leveransförseningar av elbussarna. För ett år sedan var bron långt ifrån klar och ingen kommer att kunna bo på Vårvik på flera år än. Är kundservice och miljö inga parametrar ni ska ta hänsyn till? Var finns helhetstänket?

Liftarens guide till galaxen

ANNONS

Svar direkt: Se gemensamt svar från Västtrafik.

ANNONS