Resultatet av undersökning minst sagt nedslående

Svar på felaktigt påstående om att Sverigedemokraterna bryter vallöften och stödjer budgetförslag om att stänga Mulltorp och Rösebo i barn- och utbildningsnämnden, 15 juni.

ANNONS
|

Då Socialdemokraterna och Centerpartiet kom med ett budgetförslag som medförde kraftiga nedskärningar av skolpersonal, och att lärartätheten redan i dag är alldeles för låg ansåg vi att deras förslag var omöjligt att genomföra, speciellt med tanke på Vänersborgs usla resultat i Lärarförbundets årliga undersökning ”Bästa skolkommun”.

Resultatet av denna undersökning är minst sagt nedslående: Vänersborgs kommun tillhör bottenskiktet och ligger på 237:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 38,468. I hela Västra Götalands län är Vänersborg rankad som nummer 39 av 49 kommuner. Bland annat är låga meritvärden i årskurs 9, andelen godkända elever samt låg lärartäthet orsakerna till det usla resultatet i ”Bästa skol­kommun”.

ANNONS

Sverigedemokraterna valde i stället att stödja ett förslag där beslutet i Barn och Utbildningsnämnden var följande: Omorganisation av verksamhet inom fritidshem och grundskola för att spara 1,6 mkr. Det finns inget beslut om att stänga Mulltorp och Rösebo skola, varken i underlagen från förvaltningen eller i nämndens beslut.

Sverigedemokraterna stödjer inte något budgetförslag som stänger Mulltorp och Rösebo varken i nämnd eller i kommunfullmäktige.

Anders Strand (SD)

gruppledare Sverige­demokraterna Vänersborg

ANNONS