ammoniumnitrat
Är det är helt riskfritt att transporterna ammoniumnitrat (konstgödsel) på Göta älv och i Trollhätte kanal, undrar Kenneth Edström. Bild: Johan Nilsson/TT

Riskerar Trollhättan att ödeläggas av en explosion?

Är det är helt riskfritt att transporterna ammoniumnitrat (konstgödsel) på Göta älv och i Trollhätte kanal, undrar Kenneth Edström.

ANNONS
|

Årligen transporteras stora mängder konstgödsel med beståndsdel ammoniumnitrat, 2023 cirka 100 000 ton i direkt anslutning till och genom Trollhättans centrum med fartyg.

Som närmast bara 25–30 meter från ett stort antal bostadshus. Uddevalla hamn hanterar ammoniumnitrat med ett säkerhetsavstånd på 600 meter till närmaste bostad sett från hanteringen enligt en tidningsartikel 2020.

Dessa transporter sker också i direkt närhet av bebyggelse i Göteborg, närhet av mindre orterna längs Göta Älv, nära Vänersborgs centrum samt Lidköping. Fraktköpare och mottagare är Lantmännen i Lidköping.

Lasten på varje enskilt fartyg är svårt att bedöma men troligen mellan 2000 och 3000 tusen ton. Risk för explosion vid fartygsbrand?

ANNONS

När ammoniumnitrat hanteras inneslutet, utsätts för förorening av något brännbart såsom diesel, olja eller annat och upphettas vid exempelvis fartygsbrand kan det förorsaka katastrofal explosion och/eller giftiga nitrösa gaser sprids. Det inträffade 2022 ett antal av 209 kända fartygsbränder.

I Beirut 2020 inträffade en explosion som anses vara en av de kraftigaste som skett bortsett från atombomb med hundratals dödsoffer, tusentals skadade och enorm ödeläggelse. På Youtube finns en film som visar explosionen. Det som exploderade har uppskattats till cirka 2 750 tusen ton, vilket motsvarar genomsnittet på lasten i de fartyg som trafikerar Göta Älv och Trollhätte kanal.

I Oslo 2011 sprängde Anders Behring Breivik en bomb i regeringskvarteret i Oslo. Uppgifterna om hur stor den bomben var varierar mellan 500 kilo och 950 kilo.

I Oklahoma City 1995 sprängdes en federal byggnad storleken på den bomben uppskattas till mellan 2–2,5 ton. Det vill säga en tusendel av det som transporteras i ett fartyg på Göta Älv.

En explosion motsvarande den i Beirut skulle ödelägga hela Trollhättans centrala delar med oerhört många döda och skadade. Transportstyrelsen skriver som svar på fråga:

”Det finns givetvis omfattande regelverk som reglerar dessa typer av transporter vilket gör att riskerna är små, men vid en allvarlig fartygsolycka med brand som följd så finns risken för detonation eller explosionsartad brand”

ANNONS

MSB och Lantmännen ger råd till lantbrukare om hanteringen för att minska risken för allvarlig olycka och att förhindra att konstgödsel inte kommer i händerna på kriminella för användning vid bombtillverkning. Frågan är om det är helt riskfritt att transporterna ammoniumnitrat (konstgödsel) på Göta älv och i Trollhätte kanal?

Kenneth Edström

ANNONS